Ακαδημαϊκή Μόρφωση

1990    Ph.D. in Computer Engineering, Electrical Engineering - Systems Deparetment, University of Southern California, Los Angeles

Τίτλος Διατριβής: "A unified game-theoretic methodology for the joint load sharing, routing and congestion control problem"
1987    M.Sc. in Computer Engineering, Electrical Engineering - Systems Deparetment, University of Southern California, Los Angeles
1984    Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Η/Υ,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

 

 
     Locations of visitors to this page

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services