Επαγγελματική Δραστηριότητα2011-σήμερα


Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2006-2011    Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1999-2006    Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1996-99    Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
1993-96   Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1992-93   Καθηγητής στο κολλέγιο IAS, Θεσσαλονίκη
1991-92   Προγραμματιστής Η/Υ, Στρατιωτική Θητεία
1986-90   Βοηθός Ερευνητής, University of Southern California, Los Angeles
1985-86  

Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων, University of Southern California, Los Angeles,

 Βοηθός Διδασκαλίας, University of Southern California, Los Angeles
1984-σήμερα   Μέλος του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)

 

 

 

 
     Locations of visitors to this page  
(c) 2001 created by Magnet Internet Services