ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρόεδρος ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (2008-2014)

Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (στο παρελθόν)

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργων:
 • Ασφαλής δρομολόγηση σε κρίσιμες υποδομές ασύρματων δικτύων αισθητήρων χρησιμοποιώντας όρους θεωρίας παιγνίων, 135.000 ευρώ, ΓΓΕΤ, 2012-2015.
 • ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα, .... ευρώ, 2011-2013
 • ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα, 181.200 ευρώ, 2009-2011.
 • Ανάπτυξη συναισθηματικά έξυπνου συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης, Ε.Ε. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2008-2009.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, 2006-2008.
 • Μετα-έρευνα αποτίμησης έργων στα έξυπνα κτίρια, Ε.Ε. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2005-2006.
 • DOLCETA (Development of On-Line Consumer Education Tools for Adults), 21.748 ευρώ, ΕΕ, 2003-2005.
 • FlexLearn (Flexible electronic environment using adaptive learning and testing methodologies combined with advanced biometrics and using personalization technologies), 54.570 ευρώ, ΓΓΕΤ, 2003-2006.
 • ΕΠΕΝΔΥΣΗ (Επιμόρφωση Επιμορφωτών στα Νέα Δικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα), E42- ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 437.415 ευρώ, 1999-2001.
 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΕΠΕΑΕΚ, 459.277 ευρώ, 1999-2001.
 • Κατάρτηση Εκπαιδευτικών στην Τηλε-Εκπαίδευση μέσω Web, Ε.Ι.Ν. (μέσω ΥΠΕΠΘ), 11.739 ευρώ, 1999.
 • Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (μέσω ΥΠΕΠΘ), 23.478 ευρώ, 1999.
 • Πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια (π.χ. Τηλεματικές Εφαρμογές & Δίκτυα Υπολογιστών, Σύγχρονες Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών, Δίκτυα Υπολογιστών & Ίντερνετ, Ανάπτυξη Τηλεματικών Εφαρμογών στο Web, Προγραμματισμός στο Web: HTML, Frontpage, Javascript & ASP, Language Learning and Information Technology, Κατάρτιση Στελεχών ΜΜΕ σε Εφαρμογές Νέων Τηλεπικοινωνιακών Τεχνολογιών, Κατάρτιση Στελεχών ΜΜΕ σε Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Διαχείριση Θέσης Ιστού, Προγραμματισμός σε Javascript, Προγραμματισμός σε ASP, Ανάπτυξη Δυναμικών Θέσεων Ιστού με χρήση XML), από το 1993
Μέλος Επιτροπών (σήμερα  ή στο παρελθόν)
 • ΕΔΕ του ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Υπολογιστών και Δικτύων     
 • Παρακολούθηση & Παραλαβή Έργων Κοινωνίας Πληροφορίας
 • Βιβλιοθήκη            
 • Πληροφορική
 • Προδιαγραφές Διαγωνισμών Προμήθειας Υπολογιστών & Δικτύων 
 • Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμών Προμήθειας Υπολογιστών & Δικτύων.
 • Παραλαβή Εργαστηριακού Εξοπλισμού 
 • Παραλαβή Ολοκληρωμένων Έργων 
 • Πρόσληψη Προσωπικού 
 • Αξιολόγηση Προσωπικού 
 • Τεχνικό Συμβούλιο
 • Πολιτική Άμυνα
 • Ιδρυτικό Μέλος Αθλητικού Συλλόγου           
 • Σύγκλητος (αναπληρωματικός) 
 • Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου
 • Προμήθειες & Διαχείριση Χώρων του Τμ. Οικονομικών Επιστημών
 • Δημόσιες Σχέσεις & Προβολή του Τμ. Οικονομικών Επιστημών
 • Προσωπικό Ε.Δ.Τ.Π. του Τμ. Οικονομικών Επιστημών  
 • Διάφορες Επιτροπές (π.χ. Εισαγωγή φοιτητών που πάσχουν από σοβαρές ασθένεις) του Τμ. Οικονομικών Επιστημών
 • Διάφορες Επιτροπές (π.χ. Πρόσληψη στελέχους για ανάθεση έργου, Εξοπλισμός εργαστηρίου) του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίου του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίου του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 
     Locations of visitors to this page

An?? oae?aao
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services