Άλλες Επιστημονικές Δραστηριότητες

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Plenary Speaker)
 
ΒΡΑΒΕΙΑ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

2011   Βραβείο για ερευνητικό άρθρο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2010Βραβείο για ερευνητικό άρθρο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2009   IEEE Senior Member (12% of approximately 382 000 members).
2009   Βραβεία για 4 ερευνητικά άρθρα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2008   IEEE Communications Society Certificate of Appreciation
2004   IEEE Communications Society Certificate of Appreciation
1997   Guest Lecturer Ιnvitation το Denmark
1997   Visiting Grant to Finland
1995-...   Who’s Who In the World,  International Biographical Centre
1990   Outstanding Academic Achievement, University of Southern California
1990-...   Πολλά Certificates of Appreciation για τη συμμετοχή μου σε συνέδρια ως ομιλητής, κύριος ομιλητής, πρόεδρος ενότητας, μέλος επιστημονικής επιτροπής συνεδρίου, κτλ
1986-90   Research Assistantship, University of Southern California
1985-86   Υποτροφία Fulbright για μεταπτυχιακά στις USA.
1985-89   Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό
1982-84   3η θέση στο Δ’ και Ε’ έτος σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ
1973-79   6 πρώτα βραβεία από το ΥΠΕΠΘ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Ασφαλής δρομολόγηση σε κρίσιμες υποδομές ασύρματων δικτύων αισθητήρων χρησιμοποιώντας όρους θεωρίας παιγνίων, ΓΓΕΤ, 2012-2015.
 • Ανάπτυξη συναισθηματικά έξυπνου συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης, Ε.Ε. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2008-2009.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, 2006-2008.
 • Μετα-έρευνα αποτίμησης έργων στα έξυπνα κτίρια, Ε.Ε. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2005-2006.
 • Παροχή Εξατομικευμένης Μάθησης με Επαναχρησιμοποιούμενο Τρόπο – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ (ΕΕΟΤ), 2004-2006.
 • Βελτιστοποίηση της μεθόδου ελέγχου προσπέλασης μέσου του πρωτoκόλλου ασύρματων τοπικών δικτύων ΙΕΕΕ 802.11 -ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ (ΕΕΟΤ), 2004-2005.
 • DOLCETA (Development of On-Line Consumer Education Tools for Adults), 21.748 ευρώ, ΕΕ, 2003-2005.
 • FlexLearn (Flexible electronic environment using adaptive learning and testing methodologies combined with advanced biometrics and using personalization technologies), 54.570 ευρώ, ΓΓΕΤ, 2003-2006.
 • Δικτυωθείτε – Ανταγωνιστικότητα, 1.714.159 ευρώ, 2001-2004.
 • Σεμινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Τηλεπικοινωνίες, 2001.
 • Προγράμματα Εξειδίκευσης Εταιρίας Αξιοποίησης Περιουσίας Παν.Μακεδονίας.
 • ΕΠΕΝΔΥΣΗ (Επιμόρφωση Επιμορφωτών στα Νέα Δικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα), E42- ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 437.415 ευρώ, 1999-2001.
 • Κατάρτηση Εκπαιδευτικών στην Τηλε-Εκπαίδευση μέσω Web, Ε.Ι.Ν. (μέσω ΥΠΕΠΘ), 11.739 ευρώ, 1999.
 • Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (μέσω ΥΠΕΠΘ), 23.478 ευρώ, 1999.
 • ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, έως σήμερα.
 • Βιβλιογραφική Υποστήριξη & Μηχανισμός Εκδόσεων, ΕΠΕΑΕΚ, 1998-2000.
 • Συμπληρωματική Εκπαίδευση, ΕΠΕΑΕΚ, από το 1998.
 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΕΠΕΑΕΚ, 2.139.393 ευρώ, από το 1998.
 • Τηλέμαθος, ΕΠΕΑΕΚ, 704.916 ευρώ, 1998-2000.
 • Εισαγωγή Καινοτόμων Μεθόδων Διδασκαλίας  κτλ., ΕΠΕΑΕΚ, 1997-2000.
 • ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα, 1997 έως σήμερα.
 • FDDI Δίκτυο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1996.
 • MED CAMPUS 94 Macedonia Transmed MC 478 Network, 1994.
 • Κατάρτιση Στελεχών και Ιδιοκτητών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Interreg, 1993.
 • Erasmus, EE.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
 • Plenary Speaker at 4th International Conference on Engineering Education (EE’07), “Personalized Feedback in CAT”, 2007.
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Προσαρμόσιμες Εξετάσεις.
 • Αλεξάνδρειο Tεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής,  Αξιοπιστία και Εγκυρότητα Εξετάσεων με χρήση υπολογιστή.
 • Plenary Speaker at 5th Int. Conference on Distance Learning and Web Engineering (DIWEB’05), “Quality of Computer Adaptive Testing”, 2005.
 • Technical University of Denmark, “High Speed Local Area Networks”.
 • University of Helsinki, “Management of ATM Networks”.
 • Helsinki University of Technology, “Control of ATM Networks”.
 • 1ο Συνέδριο για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.
 • Γαλλικό Ινστιτούτο, “Teacher Training in Informatics and Communications”.
 • ΥΠΕΠΘ -14th Infosystem - Κοινωνία της Πληροφορίας, Εκπαίδευση, επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
 • ΕΠΥ - Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • CEDEFOP, “Tele-education and Continuing Education”.
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,  Games in Networking Resource Sharing”, 1991.
 • University of Southern California, “Load Sharing, Routing and Congestion Control as a Game”, 1990.
 • University of California Santa Barbara “Routing Games”, 1990
ΚΡΙΤΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ (σήμερα ή στο παρελθόν)

Προτάσεων/ Έργων:
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή,      
  • DG XIII-C1 Telematics Applications TURA, IADS,
  • DG  XIII-B3 Telematics Applications for Administrations,
  • DG13, ΙST, KA1 e-government.
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • British Council.
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιτροπή Ερευνών.
 • Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΠΚΚΜ).

Άρθρων Περιοδικών:
 • IEEE Transactions on Networking.
 • IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems.
 • IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics.
 • Telecommunications Policy
 • Journal of Network & Systems Management.
 • Computer Communications.
 • Computers & Education.
 • International Journal of Modelling & Simulation.
 • European Journal of Operational Research (EJOR).
 • International Journal on E-Learning (IJEL).
 • AACE/ SITE Journals.
 • IEEE Educational Technology & Society (ETS).
 • Int. J. of Education and Development using Information and Communication Technology.
 • Journal of Instructional Technology & Distance Education.
 • Journal of Information, Information Technology, and Organization.
 • Computers and Electrical Engineering Journal.
 • Journal of High Technology Management Research.
 • WSEAS Transactions on Information Science and Applications.
 • Journal of Community Informatics.
 • The Open Education Journal.
 • International Journal of Computing & Information Technology (IJCIT).
 • International Journal of Information Processing and Management (IJIPM)
 • International Journal On Advances in Life Sciences.
 • Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International.
 • Journal of Convergence Information Technology.
 • International Journal of Engineering Education.
Άρθρων Συνεδρίων:
 • IEEE Infocom, the Conference on Computer Communications.
 • International Conference on Parallel Processing.
 • Balkan Conference on Operational Research.
 • Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση.
 • Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη Διδακτική Πράξη
 • IFIP I3E Conference on eCommerce, eBusiness and eGovernment.
 • ΑΒΕ (Academy of Business Education) Conference.
 • CollECTeR Conference on Electronic Commerce.
 • IECECS (Int. Conf. on Electronics, Circuits and Systems).
 • SOSM (Int. Conf. on Soft computing, Optimization, Simulation & Manufacturing systems.
 • ISA (Int. Conf. on Information Science, communications and Applications).
 • CSCC (Int. Conf. on Systems, Computers and Communications).
 • IASTED ICET (Int. Conf. on Education and Technology).
 • AACE Conferences.
 • European Wireless.
 • ΕΤΠΕ - Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
 • European Computing Conference.
 • ACHI (Advances in Computer-Human Interactions), International Conference.
 • IASTED International Conference on Wireless and Optical Communications.
 • E-Democracy Conference.
 • IADIS Mobile Learning, International Conference.
 • MCIS (Mediterranean Conference on Information Systems).
 • CTTE (Conference of Telecommunication, Media and Internet Techno-Economics).
ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (Editorial Board) (σήμερα ή στο παρελθόν)
 • IASTED Technical Committee on Education.
 • IASTED Technical Committee on Telecommunications.
 • The Open Education Journal, ISSN: 1874-9208.
 • Int. Journal of Information Technology & Knowledge Management (IJITKM), ISSN: 0973-4414.
 • International Journal of Electronics Engineering (IJEE), ISSN: 0973-4414.
 • International Journal of Computer Science & Communication (IJCSC), ISSN: 0973-4414.
 • International Journal on Advances in Life Sciences, ISSN: 1942-2660.
 • International Journal of Computing & Information Technology (IJCIT), ISSN: 0974-696X.
 • Journal of Convergence Information Technology (JCIT), ISSN: 1975-9320.
 • International Journal of Communication Networks & Information Security (IJCNIS), ISSN: 2076-0930 (Print), ISSN: 2073-607X (Online)
 • International Journal of Latest Advancements in Multimedia (IJLAM), ISSN: 0973-1873.
 • International Journal of Advancements in Computing Technology (IJACT), ISSN: 2005-8039.
 • Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS), ISSN: 1976-3700.
 • International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009.
 • International Journal of Applied Research on Information Technology and Computing (IJARITAC), Print ISSN: 0975-8070, Online ISSN: 0975-8089
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (Programme Committee)
 • IADIS Mobile Learning, (International Association for Development of the Information Society), International Conference on, 2013.
 • ACHI (Advances in Computer-Human Interactions), 6th International Conference on, IARIA (International Academy, Research and Industry Association), 2013.
 • 7ο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, 2013.
 • CTTE 2012, 11th Conference of Telecommunication, Media and Internet Techno-Economics, 2012.
 • IADIS Mobile Learning, (International Association for Development of the Information Society), International Conference on, 2012.
 • MCIS 2012, 7th Mediterranean Conference on Information Systems, 2012.
 • ACHI (Advances in Computer-Human Interactions), 5th International Conference on, IARIA (International Academy, Research and Industry Association), 2012.
 • Conference of the Society of Applied Neurosciences, 2011
 • IADIS Mobile Learning, (International Association for Development of the Information Society), International Conference on, 2011.
 • ACHI (Advances in Computer-Human Interactions), 4th International Conference on, IARIA (International Academy, Research and Industry Association), 2011.
 • IADIS Mobile Learning, (International Association for Development of the Information Society), International Conference on, 2010.
 • ACHI (Advances in Computer-Human Interactions), 3rd International Conference on, IARIA (International Academy, Research and Industry Association), 2010.
 • 3rd  WSKS’10 (Third World Summit on Knowledge Society), 2010.
 • ACHI (Advances in Computer-Human Interactions), IARIA (International Academy, Research and Industry Association), 2nd International Conference on, 2009.
 • AI-CSCL (Artificial Intelligence Methods in Computer-Supported Collaborative Learning), Workshop on, 2009.
 • 2nd WSKS’09 (Second World Summit on Knowledge Society), 2009.
 • 12th WSEAS International Conference on Communications, 2008.
 • Engineering Education, 2008.
 • 1st WSKS’08 (First World Summit on Knowledge Society), 2008.
 • 11th WSEAS International Conference on Communications, 2007.
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ - Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, 2006.
 • E-Activities (E-Learning, E-Communities, E-Commerce, E-Management, E-Marketing, E-Governance, Tele-Working), 5th International Conference on, 2006.
 • TELE-INFO (Telecommunications and Informatics), 5th International Conference on, 2006.
 • 10th WSEAS on Communications, 2006.
 • CSCC (Conference on Systems, Computers and Communications), 2005.
 • TELE-INFO (Telecommunications and Informatics), International Conference on, 2005.
 • ICCOMP (9th International Conference on Computers), 2005.
 • EDUTE (Educational Technologies), International Conference on, 2005.
 • ACOMS (Automatic Control, Modelling and Simulation), International Conference on, 2005.
 • ICAI (International Conference on Automation & Information), 2005.
 • AEE (Applications of Electrical Engineering), International Conference on, 2005.
 • ELECTROSCIENCE, International Conference on Applied Electromagnetics, Wireless and Optical Communications, 2005.
 • DIWEB (Distance Learning and Web Engineering), International Conference on, 2005.
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής και Εκπαίδευση, 2004.
 • IASTED Technical Committee on Education 2004-2007.
 • ICAI (International Conference on Automation & Information), 2004. 
 • AEE (Applications of Electrical Engineering), International Conference on, 2004.
 • MMACTEE (Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering), International Conference on, 2004.
 •  SOSM (Soft Computing, Optimization, Simulation & Manufacturing Systems), International Conference on, 2004.
 • ISA (Information Science, Communications and Applications), International Conference on, 2004.
 • IFIP I3E (eCommerce, eBusiness and eGovernment), International Conference on, 2003.
 • CollECTeR Conference on Electronic Commerce, 2003.
 • ABE (Academy of Business Education) Conference, 2003.
 • IFIP I3E (eCommerce, eBusiness and eGovernment), International Conference on, 2002.
 • ABE (Academy of Business Education) Conference, 2002.
Co-Chairman in
 • Engineering Education 2008
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
 • IEEE Computer Society
 • IEEE Communications Society
 • ΤΕΕ (Technical Chamber of Greece)
 • ACM (Association for Computing Machinery)    
 • AACE (Association for the Advancement of Computing in Education)   
 • INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences) 
 • ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) 
 • ΕΤΠΕ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση).
 
     Locations of visitors to this page

An?? oae?aao
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services