Διδακτική Δραστηριότητα

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (από το 1993):
 •  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι         (Τμ. Οικονομικών Επιστημών).
 •  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ        (Τμ. Οικονομικών Επιστημών).
 •  Ειδικά Θέματα Πληροφορικής Ι    (Τμ. Οικονομικών Επιστημών).     
 •  Ειδικά Θέματα Πληροφορικής ΙI   (Τμ. Οικονομικών Επιστημών).
 • Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο  (Τμ. Οικονομικών Επιστημών).
 •  Εισαγωγή στην Πληροφορική        (Τμ. Λογιστικής/ Χρηματο-οικονομικής, 1993-1998).
 • Δίκτυα Υπολογιστών - Τηλεπληροφορική     (Τμ. Εφ. Πληροφορικής, 1994-1996).
 • Σχεδίαση & Ανάπτυξη Δικτύων Υπολογιστών     (Τμ. Εφ. Πληροφορικής, 1995-2002).

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (από το 1997):
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων).

Επίβλεψη Διατριβών που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:

Εξεταστής Διατριβών:
Σύμβουλος, Εκπαιδευτής & Εξεταστής:
 •  Μέλος Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών θέσεων ΔΕΠ (Α.Π.Θ.).
 • Μέλος Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών Υποψηφίων Διδακτόρων (Α.Π.Θ., Παν. Μακεδονίας).
 • Μέλος Επταμελών Επιτροπών Υποψηφίων Διδακτόρων (Α.Π.Θ., Παν. Αθηνών, Παν. Μακεδονίας).
 • Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Γραφείο Διασύνδεσης, Παν. Μακεδονίας.
 • Σύμβουλος Σπουδών του Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Παν. Μακεδονίας.
 • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ. (Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση) του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών).
 • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής του Παιδαγωγικoύ Ινστιτούτου.
 • Εξεταστής σε ΚΕΜΕ.
Διαλέξεις σε Μαθήματα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:
 • Μάθημα: Κοινωνικο-οικονομικές Επιπτώσεις της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (1997-2003).
 • Μάθημα: Προγράμματα Ανοιχτής και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ΠΜΣ Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (2005, 2007).

Υπεύθυνος Μαθημάτων στο IAS College  (1991-92):
 • Introduction to Computer Science.
 • Digital Design.
 • Computer Architecture.

Υπεύθυνος Οργάνωσης & Εισηγητής Σεμιναρίων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (από το 1993):
 • Τηλεματικές Εφαρμογές & Δίκτυα Υπολογιστών.
 • Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση.
 • Τηλε - Εκπαίδευση μέσω Web.
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών.
 • Δίκτυα Υπολογιστών & Ιντερνετ.
 • Ανάπτυξη Τηλεματικών Εφαρμογών στο Web.
 • Προγραμματισμός στο Web: HTML, Frontpage, Javascript & ASP.
 • Language Learning and Information Technology.
 • Κατάρτιση Στελεχών ΜΜΕ σε Εφαρμογές Νέων Τηλεπικοινωνιακών Τεχνολογιών.
 • Κατάρτιση Στελεχών ΜΜΕ σε Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
 • Επιμόρφωση Επιμορφωτών στα Νέα Δικτυακά & Υπολογιστικά Συστήματα.
 • Χρήση του Ιντερνετ.
 • Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Διαχείριση Θέσης Ιστού.
 • Προγραμματισμός σε Javascript.
 • Προγραμματισμός σε ASP.
 • Ανάπτυξη Δυναμικών Θέσεων Ιστού με χρήση XML.

Εισηγητής Σεμιναρίων (από το 1992):

ΠΑΚΕ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση & Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Α.Π.Θ., University of Southern California, University of California -Santa Barbara, University of Helsinki, Helsinki University of Technology, Technical University of Denmark.

Teaching Assistant,University of Southern California, Los Angeles (1986):
 • Μάθημα: Computer Systems Modeling, Electrical and Computer Engineering Department.

 

 

 
     Locations of visitors to this page

An?? oae?aao
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services