Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι - Αξιολόγηση

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508 (5ος Όροφος)
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab Compus
   Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για να περάσει ο φοιτητής το μάθημα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 2.5 μονάδες (με άριστα τις 5 μονάδες) από την θεωρία και 2.5 μονάδες (με άριστα τις 5 μονάδες) από τα εργαστήρια
Θεωρία: (πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 2.5 μονάδες)::

 Προαιρετικά τέστς (με άριστα = 1.5 μονάδες) (ο βαθμός μπορεί να ισχύσει και για Φεβρουάριο και για Σεπτέμβριο)

  Εξετάσεις:
 • Θέματα (με άριστα = 3.5 μονάδες) για όποιον θέλει να κρατήσει το βαθμό του στα τεστς
 • Θέματα (με άριστα = 5 μονάδες) για όποιον ΔΕΝ θέλει να κρατήσει το βαθμό του στα τεστς 

Εργαστήρια: (πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 2.5 μονάδες):

 Προαιρετική εργασία (με άριστα = 2 μονάδες) (ο βαθμός ισχύει και για Φεβρουάριο και για Σεπτέμβριο)

    Εξετάσεις:
 • Θέματα (με άριστα = 3 μονάδες) για όποιον παρέδωσε εργασία  
 • Θέματα (με άριστα = 5 μονάδες) για όποιον ΔΕΝ παρέδωσε εργασία
       
   
       
   
  (c) 2001 created by Magnet Internet Services