Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι - Εξετάσεις

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508 (5ος Όροφος)
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab Compus
   Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

  

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

H ύλη εξετάσεων του μαθήματος Η/Υ Ι περιλαμβάνει τις παραδόσεις θεωρίας και τα εργαστήρια
ΘΕΩΡΙΑ:
Δομή του Υπολογιστή, Υλικό & Λογισμικό, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μονάδες Αποθήκευσης/Μνήμης, Περιφερειακές Μονάδες Εισόδου & Εξόδου, Λογισμικό, Λειτουργικά Συστήματα, Εφαρμογές Παραγωγικότητας, Γραφικά, Ψηφιακά Μέσα, Πολυμέσα, Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
G. Beekman & B. Beekman «Εισαγωγή στην Πληροφορική» (κεφάλαια 1 έως και 9, εκτός 7), 9η έκδοση, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:
MS Windows, MS Word, MS Internet Explorer, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλής χρήση η/υ κτλ

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
  1. Τσαδήρας Αθανάσιος, «Εργαστηριακές ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονομολόγους» (κεφάλαια 1-6 και 19), 1η έκδοση, 2010.
  2. Τα εργαστηριακά φυλλάδια της κ. Θ. Χατζιδάκη.
Για να περάσει ο φοιτητής το μάθημα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 2.5 μονάδες απο τις ερωτήσεις θεωρίας (ή και τεστ) (με άριστα το 5) και τουλάχιστον 2.5 μονάδες από τις ερωτήσεις εργαστηρίων (ή και εργασία) (με άριστα το 5)
     
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services