Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι - Εργαστήρια

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508 (5ος Όροφος)
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab Compus
   Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

  

 

Γραφικό Περιβάλλον των MS Windows, Διαχείριση Φακέλων και Αρχείων, Πίνακας Ελέγχου, Κοινή χρήση η/υ, Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου (Παγκόσμιος Ιστός,  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Μηχανισμοί Αναζήτησης Πληροφοριών), Λήψη μέτρων προστασίας για την ασφαλή χρήση υπολογιστή, Επεξεργασία Κειμένου με το MS Word, Διαχείριση Εγγράφων, Μορφοποίηση Κειμένου, Διαμόρφωση σελίδας, Εκτύπωση Εγγράφου, Στήλες, Στυλ, Πίνακες, Εικόνες, Σχέδια, Εφέ Κειμένου, Συλλαβισμός, Προχωρημένες τεχνικές

     
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services