Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι - Στόχοι

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508 (5ος Όροφος)
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab Compus
   Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

  

 

Θεωρία: Εφαρμογές Υπολογιστών, Κατηγορίες Υπολογιστών, Δομή του Υπολογιστή, Βασικές Λειτουργίες του Υπολογιστή, Υλικό του Υπολογιστή, Μονάδα Συστήματος, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μονάδες Αποθήκευσης/Μνήμης, Περιφερειακές Μονάδες, Μονάδες Εισόδου, Μονάδες Εξόδου, Κάρτες Επέκτασης, Δίκτυα Υπολογιστών, Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο, Λογισμικό Συστήματος, Λειτουργικά Συστήματα, Διεπαφή Χρήστη, Λογισμικό Εφαρμογών, Επεξεργασία Κειμένου, Αυτοματισμός Γραφείου, Πολυμέσα, Αξιολόγηση Υλικού και Λογισμικού, Ασφάλεια και Κίνδυνοι Υπολογιστών.

Εργαστήρια: Γραφικό Περιβάλλον των MS Windows, Διαχείριση Φακέλων και Αρχείων, Πίνακας Ελέγχου, Κοινή χρήση η/υ, Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου (Παγκόσμιος Ιστός,  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Μηχανισμοί Αναζήτησης Πληροφοριών), Λήψη μέτρων προστασίας για την ασφαλή χρήση υπολογιστή, Επεξεργασία Κειμένου με το MS Word, Διαχείριση Εγγράφων, Μορφοποίηση Κειμένου, Διαμόρφωση σελίδας, Εκτύπωση Εγγράφου, Στήλες, Στυλ, Πίνακες, Εικόνες, Σχέδια, Εφέ Κειμένου, Συλλαβισμός, Προχωρημένες τεχνικές

     
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services