Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ - Βιβλιογραφία

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab Compus
   Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

  


 ΒΙΒΛΙΑ

   Α. Οικονομίδης, Β. Καρατζόγλου & Θ. Χατζιδάκη (2011), “Χρήση και Εφαρμογές του Excel στην Οικονομία και τη Διοίκηση”, εκδόσεις Κλειδάριθμος.

   G. Βeekman & M.J. Quinn (2008),“Εισαγωγή στην Πληροφορική”, εκδόσεις M. Γκιούρδας.

 Κ. K. Τσούρος (2007), “Αλγόριθμοι-Προγράμματα-Εφαρμογές με  FORTRAN και VISUAL BASIC”, εκδόσεις Ζυγός.

K.C. Laudon & J.P. Laudon (2009),“Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ”, εκδόσεις Κλειδάριθμος


     
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services