Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI - Πηγές

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
     
     

 

http://www.mathtools.net/Learning/Books_and_Tutorials/Excel/index.html

http://www.mathtools.net/Excel/Finance_and_Economics/index.html

 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services