Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI - Στόχοι

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
   Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

  

 

Θεωρία: Λογιστικά Φύλλα και Βάσεις Δεδομένων. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Πληροφοριακά Συστήματα στις Επιχειρήσεις. Λογικά Διαγράμματα

Εργαστήρια: Δημιουργία Εφαρμογών Λογιστικού Φύλλου με το MS Excel, Σύνταξη Μαθηματικών Τύπων και Συναρτήσεων, Μορφοποιήσεις Κελιών, Κατηγορίες Αναφορών Κελιών, Επικύρωση δεδομένων, Προστασία κελιών, Χρήση Δημοφιλών Συναρτήσεων, Διαχείριση Βιβλίου Εργασίας, Σύνοψη Δεδομένων, Εκτυπώσεις, Δημιουργία Γραφημάτων και Αντικειμένων Σχεδίασης, Δημιουργία και Διαχείριση Βάσης Δεδομένων στο MS Excel, Σύνθετες Αναζητήσεις στη Βάση Δεδομένων, Ανάλυση Υποθέσεων

     
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services