Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI - Διδακτικό Υλικό

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
     

    Excel

Εκφώνηση Εργασίας (doc)
Δεδομένα Εργασίας (xls)
 

    Excel TUTORIAL

"Ecxel για Οικονομολόγους"
Λάου Ελένη, Πτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2003
 
   
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services