Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης & Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Βιβλιογραφία

    Υπεύθυνοι Καθηγητές  Βασιλική Μάνθου - Φραγκοπούλου
 
 
Γραφείο:    529
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891893
        
Email:    manthou --> uom.gr
        
Website:    Προσωπική Ιστοσελίδα
        
        
      Αναστάσιος Α. Οικονομίδης
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     
 

Κύρια Βιβλιογραφία

Laudon, K.C.
"Management Information Systems: Managing the digital firm" 8th ed.

Prentice Hall, 2004

E. Turban, D. King, J. Lee & D. Viehland (2008)
"Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Αρχές - Εξελίξεις - Στρατηγική απο τη σκοπιά του Manager" 4η έκδοση
Εκδόσεις Prentice Hall - Μ. Γκιούρδας


Red arrowΓεωργιάδου Ε., Τριανταφύλλου Ευ. & Οικονομίδης, Α.Α. (2011). "E- Οικονομία, Εμπόριο, Μάρκετιγκ, Διακυβέρνηση".  Εκδόσεις Τζιόλα & Υιοί. ISBN 978-960-418-242-8

 

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

O'Brien
"Management Information Systems with Powerweb"
McGraw-Hill Education/Open University Press, 2003
Turban, E. McLean, E., Wetherbe, J.
"Information Technology for Management: Transforming Business in the Digital Economy"
John Wiley and Sons, Inc., 2002
 
Γ. Χαραμής
"Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων"
Εκδόσεις Ανικούλα
 
Laudon & Laudon
"Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης, Οργάνωση και τεχνολογία στη δικτυωμένη επιχείρηση"
εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2002
 
Davis W.
"Management Information Systems: A Managerial Perspective"
West Publishing Co.
 
Gupta U.
"Management Information Systems: A Managerial Perspective"
West Publishing Co.
 
Hicks, J.O.Jr.
"Management Information Systems: A User Perspective"
West Publishing Co.
 
Laudon, C. and Traver, C.G. (2008)
"E-Commerce: Business, Technology, Society"
Addison Wesley
 
Βλαχοπούλου, Μ. (2003)
"e-Marketing, Διαδικτυακό Μάρκετινγκ"
Εκδόσεις Rosili
 
Deitel, H.M. and Deitel, P.J. (2001)
"e-Business & e-Commerce for Managers"
Prentice Hall
 
Huff, S.L., Wade, M., Schneberger, S. L. and Huff, S. (2001)
"Cases in Electronic Commerce" 2nd edition
McGraw-Hill/Irwin
 
Lucas, Hr.H.C. (2003)
"Strategies for Electronic Commerce and the Internet"
MIT Press
 
Rayport, J.F. and Jaworski, B.J. (2003)
"Introduction to e-Commerce"
McGraw-Hill/ Irwin Series in Marketing.
 
Khosrow-Pour, M. and Khosrowpour, M. (2006)
"Cases on Electronic Commerce Technologies and Applications"
Idea Group Publishing
 
Timmers, P. (2000)
"Electronic Commerce - strategies & models for business-to-business trading"
John Wiley & Sons
 
Jelasi, T. and Enders, A. (2005)
"Strategies for e-Business"
Prentice Hall
 
Chaffey, D. (2002)
"E-Business and E-Commerce"
Management, Prentice Hall
 
Canzer, B. (2003)
"E-Business strategic thinking and practice"
Houghton Mifflin Co.
 
       
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services