Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης & Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Εξετάσεις

    Υπεύθυνοι Καθηγητές  Βασιλική Μάνθου - Φραγκοπούλου
 
 
Γραφείο:    529
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891893
        
Email:    manthou --> uom.gr
        
Website:    Προσωπική Ιστοσελίδα
        
        
      Αναστάσιος Α. Οικονομίδης
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     
 
Απαιτήσεις Μαθήματος

Οι ενότητες του μαθήματος θα καλυφθούν με ενιαία και διαδοχικά μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τη θεωρητική παρουσίαση των παραπάνω ενοτήτων θα ακολουθεί ανάπτυξη και ανάλυση επιλεγμένων πρακτικών θεμάτων μελετών περιπτώσεων (case studies) και διεξαγωγή συζήτησης επί συγκεκριμένων θεμάτων, ιδιαίτερα σε σχέση με την Ελληνική πραγματικότητα. Η μελέτη των θεμάτων κάθε συνάντησης και η συμμετοχή των φοιτητών/τριών κρίνεται αναγκαία.

  • Μία εργασία στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Δύο ομαδικές αναλύσεις περιπτώσεων
  • Ανάλυση περίπτωσης στις εξετάσεις
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services