Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης & Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Πρόγραμμα

    Υπεύθυνοι Καθηγητές  Βασιλική Μάνθου - Φραγκοπούλου
 
 
Γραφείο:    529
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891893
        
Email:    manthou --> uom.gr
        
Website:    Προσωπική Ιστοσελίδα
        
        
      Αναστάσιος Α. Οικονομίδης
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     
Περίγραμμα Διαλέξεων του Μαθήματος
 
 • Οργανισμοί, Μάνατζμεντ και η Επανάσταση των Δικτύων
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Ψηφιακή Οικονομία
 • Επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων με τα ΠΣ
 • ΠΣ για επιχειρησιακές λειτουργίες (Ανάλυση ΠΣ)
 • Πληροφοριακά συστήματα γνώσης
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικές Θέσεις Αγορών
 • Λιανικό Εμπόριο στο Διαδίκτυο
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ηλεκτρονική Έρευνα Αγοράς
 • Ηλεκτρονική Διαφήμιση
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο Επιχειρήσεων με Επιχειρήσεις
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Κινητό Εμπόριο
 • Στρατηγική ηλεκτρονικού εμπορίου και παγκόσμιου εμπορίου
 
     

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services