Τεχνο-Οικονομικά και Στρατηγικές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών - Εξετάσεις

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βιβλιογραφική Εργασία & Παρουσίασή της:

5 μονάδες (πρέπει να περάσει τη βάση 2.5 μονάδες)

Εξετάσεις με κλειστά βιβλία:

  5 μονάδες (πρέπει να περάσει τη βάση 2.5 μονάδες)

 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services