Τεχνο-Οικονομικά και Στρατηγικές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών - Περιεχόμενα

    Υπεύθυνος Καθηγητής  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 
 
Γραφείο:    508
        
Τηλέφωνο Γραφείου:    2310-891799
        
Fax:    2310-891750
        
Email:    economid --> uom.gr
        
Website:    Computer Networks & Telematics Applications Lab
    Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

  

     
Περιεχόμενα Μαθήματος

Αγορά Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Προσφορά και Ζήτηση, Ελαστικότητα, Κύκλος ζωής προϊόντων και υπηρεσιών, Ανάλυση Κόστους, Τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, Διαφοροποίηση, Κόστος μετάβασης και Εγκλωβισμός, Διαχείριση Δικαιωμάτων, Δίκτυα και Θετική Ανάδραση, Συνεργασία και Συμβατότητα, Πρότυπα και Συμμαχίες, Ανταγωνισμός, Ρυθμιστικά θέματα, Διαχείριση έργων πληροφορικής και τηλεματικής, Μέθοδοι Xρηματοδότησης, Προϋπολογισμός, Επενδύσεις, Βιωσιμότητα

 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services