Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα

Πληροφοριακά Συστήματα

[Master in Information Systems]

 

Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων

[Networking Technologies]

 

 

Θέμα Εργασίας:

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού αυτό-διδασκαλίας Πρωτοκόλλων του Internet

 

TCP/IP Map

 

 

 

Καθηγητές

:

Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης

Professors

:

A.A. Economides & A. Pomportsis

 

 

 

Υπεύθυνοι εργασίας

:

Δεληγιάννη Ελένη, mis0432@uom.gr

Ταυρίδης Γαβριήλ, mis0415@uom.gr