ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ.. 4

1.1 ΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.. 4

1.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ.. 6

1.2.1 Ορισμός των επιχειρησιακών στόχων. 6

1.2.2 Καθορισμός σημαντικών ρίσκων και εξαρτήσεων. 6

1.2.3 Ανάλυση των απαιτήσεων. 8

1.2.3.1 Απαιτήσεις χρηστών. 8

1.2.3.2 Απαιτήσεις Εφαρμογών. 11

1.2.3.3 Απαιτήσεις Δικτυακών κόμβων. 16

1.2.3.4 Απαιτήσεις Δικτύου. 18

1.2.4 Ανάπτυξη της προσέγγισης υλοποίησης του έργου. 21

1.3 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ.. 22

1.4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ.. 23

1.5 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ.. 24

1.6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.. 26

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ.. 27

2.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ.. 27

2.2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.. 28

2.2.1 Αυτόματη παραγωγή δεδομένων. 30

2.2.2 Γεννήτριες κυκλοφοριακής ροής (traffic flow generators). 30

2.2.3 Αυτόματες γεννήτριες κόστους (cost generators). 30

2.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.. 33

2.3.1 Επιλογή, τοποθέτηση και υπολογισμός των δυνατοτήτων των δικτυακών κόμβων. 33

2.3.2 Επιλογή της Δικτυακής Τοπολογίας. 35

2.3.3 Στρατηγικές δρομολόγησης. 35

2.3.4 Σχεδίαση δικτύων και προσομοίωση - Χρησιμότητα των πακέτων προσομοίωσης στη σχεδίαση. 36

2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.. 37

2.4.1 Ανάλυση της καθυστέρησης και της απώλειας σε ένα δίκτυο. 37

2.4.2 Συνολική καθυστέρηση στο δίκτυο. 40

2.4.3 Ανάλυση της αξιοπιστίας του δικτύου. 42

2.4.4 Παράμετροι κοστολόγησης του δικτύου. 43

2.5 Δομημενη καλωδιωση.. 44

2.5.1 Εισαγωγή. 44

2.5.2 Στάνταρ και προδιαγραφές της δομημένης καλωδίωσης. 45

2.5.2.1 ANSI/TIA/EIA/-568-A.. 45

2.5.3 Σχεδιασμός του συστήματος. 49

2.5.4 Πρακτικές Εγκατάστασης. 50

3. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ.. 52

3.1 Δίκτυα Τοπολογίας Αστέρα.. 52

3.1.1 Περιγραφή. 52

3.1.2 Ο αλγόριθμος του Prim.. 53

3.2 Δίκτυα Δενδρικής δομής.. 59

3.2.1 Περιγραφή. 59

3.2.2 O αλγόριθμος του Esau-Williams (E-W algorithm) για δενδρικές δομές. 60

3.3 Δίκτυα ραχοκοκαλιάς.. 65

3.3.1 Περιγραφή. 65

3.3.2 Ο αλγόριθμος Center Of Mass (COM algorithm). 65

3.4 Δίκτυα πλέγματος.. 68

3.4.1 Περιγραφή. 68

4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ.. 69

4.1 Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.. 69

4.2 Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.. 71

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. 73

 


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ