Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (Integrated Services Digital Network-ISDN)

1 Τι είναι η ενοποιημένη υπηρεσία ψηφιακού δικτύου (ISDN)

2 Λειτουργία του ISDN

2.1 Συσκευές  ISDN

2.2 Εγκατάσταση του ISDN

2.3 Η εγκατάσταση στην πράξη

2.4  Πολλαπλή Αριθμοδότηση (Multiple Subscriber Number-MSN)

3 Ευρωζωνικό ISDN (Broadband ISDN)

3.1 Αρχιτεκτονική του Δικτύου

4  Ερωτήσεις

5  Αναφορές