Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση - Πρόγραμμα
 
    Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων (Θεωρία)
            Τρίτη 11-5-1999 - Αναστάσιος Οικονομίδης

            Αρχιτεκτονική, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Συστήματα Αποθήκευσης, Μνήμες
 
    Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων (Θεωρία)
            Πέμπτη 13-5-1999 - Αθανάσιος Ιορδανίδης
            Περιφερειακές Συσκευές
 
    Λειτουργικά Συστήματα (Θεωρία)
            Σάββατο 15-5-1999 - Αθανάσιος Ιορδανίδης

            Λειτουργικά Συστήματα, Παραθυρικά Περιβάλλοντα
 
    Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (Θεωρία)
            Τρίτη 18-5-1999 - Κυριάκος Μαμούκαρης

            Αρχιτεκτονικά Μοντέλα Αναφοράς, Τοπολογίες, Μέσα Μετάδοσης, Πρωτόκολλα
 
    Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (Θεωρία)
            Πέμπτη 20-5-1999 - Κυριάκος Μαμούκαρης
            Πρότυπα Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών, Σύγκριση Τοπικών Δικτύων
 
    Internet (Θεωρία)
            Σάββατο 22-5-1999 - Αναστάσιος Οικονομίδης
            Βασικές έννοιες, Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Πρωτόκολλα
 
    Χρήση Υπολογιστικών Συστημάτων (Εργαστήριο)
          Τρίτη 25-5-1999 - Κυριάκος Μαμούκαρης, Αθανάσιος Ιορδανίδης
           Κάρτες Επέκτασης, Συνδέσεις Παράλληλες / Σειριακές, Περιφερειακά, Ρυθμίσεις
 
    Χρήση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών (Εργαστήριο)
            Πέμπτη 27-5-1999 - Κυριάκος Μαμούκαρης, Αθανάσιος Ιορδανίδης
            Συσκευές Διασύνδεσης, Windows NT, Διαχείριση, Ασφάλεια Web
 
    Χρήση Λειτουργικών Συστημάτων και Παραθυρικών Περιβαλλόντων (Εργαστήριο)
            Σάββατο 29-5-1999 - Στέφανος Φωτίου, Θεανώ Χατζιδάκη
            Dos, Windows, Unix
 
    Τηλεσυνεδρίαση (Εργαστήριο)
            Τρίτη 1-6-1999 - Αναστάσιος Οικονομίδης, Κυριάκος Μαμούκαρης
            MS NetMeeting, CUSeeMe
 
    Χρήση e-mail, e-lists, newsgroups (Εργαστήριο)
            Πέμπτη 3-6-1999 - Στέφανος Φωτίου, Κυριάκος Μαμούκαρης
            Αποστολή Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Εύρεση Ηλεκτρονικών Λιστών, Πρόσβαση σε             Καταλόγους με Θεματικές Ενότητες, Εγγραφή σε μία Θεματική Ενότητα στα πλαίσια             του Εργαστηρίου
 
    Χρήση Βασικών Υπηρεσιών Internet (Εργαστήριο)
            Σάββατο 5-6-1999 - Στέφανος Φωτίου, Κυριάκος Μαμούκαρης
            Telnet, Ftp, IRC, Web
 
    Εφαρμογές Λογισμικού (Εργαστήριο)
            Τρίτη 8-6-1999 - Θεανώ Χατζιδάκη, Κυριάκος Μαμούκαρης

            MS Word for Windows
 
    Αναζήτηση Πληροφοριών στο Web (Εργαστήριο)
            Πέμπτη 10-6-1999 - Αναστάσιος Οικονομίδης, Στέφανος Φωτίου
            Search Engines, Αναζήτηση Πληροφορίας μέσω των Μηχανών Αναζήτησης
 
    Εφαρμογές Λογισμικού (Εργαστήριο)
            Σάββατο 12-6-1999 - Θεανώ Χατζιδάκη, Κυριάκος Μαμούκαρης
            MS Excel for Windows
 
    Εφαρμογές Λογισμικού (Εργαστήριο)
            Τρίτη 15-6-1999 - Θεανώ Χατζιδάκη, Κυριάκος Μαμούκαρης
            MS Access for Windows
 
     

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services