Τηλε - Εκπαίδευση μέσω Web - Πρόγραμμα
 
    Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών (Θεωρία)
            Τετάρτη 19-5-1999 - Αναστάσιος Οικονομίδης

            Τοπικά Δίκτυα, Δίκτυα Ευρείας Περιοχής, Τεχνολογίες, Διαδικτύωση
 
    Εισαγωγή στο Internet (Εργαστήριο)
            Πέμπτη 20-5-1999 - Στέλλα Παπαργύρη, Θεανώ Χατζιδάκη

            ftp, telnet, e-mail, e-lists, newsgroups, IRC
 
    Web και μηχανισμοί αναζήτησης (Εργαστήριο)
            Δευτέρα 24-5-1999 -
Στέλλα Παπαργύρη, Θεανώ Χατζιδάκη
            Βασικές έννοιες, Παρουσίαση των μηχανισμών αναζήτησης, Αναζήτηση θεμάτων
            Τηλε - Εκπαίδευσης
 
    Σχεδίαση σελίδων Web (Εργαστήριο)
            Τετάρτη 26-5-1999 - Νικόλαος Πάχτας, Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

            Παρουσίαση εργαλείων σχεδιασμού σελίδων, Παρουσίαση του περιβάλλοντος             Frontpage και υλοποίηση παραδειγμάτων που δόθηκαν από τον εισηγητή
 
    Εισαγωγή στα πολυμέσα (Εργαστήριο)
            Παρασκευή 28-5-1999 - Νικόλαος Πάχτας, Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

            Παρουσίαση του πολυμεσικού περιβάλοντος Director, Παρουσίαση εφαρμογών,             Υλοποίηση παραδειγμάτων
 
    Εισαγωγή στην Τηλε - Εκπαίδευση (Θεωρία)
            Τετάρτη 2-6-1999 - Κυριάκος Μαμούκαρης

            Βασικές έννοιες, Τομείς που μπορεί να εφαρμοστεί, Εξερεύνηση σε site εκπαιδευτικών             ιδρυμάτων που έχουν υλοποιήσει εκπαίδευση από απόσταση, Πλεονεκτήματα,             Μειονεκτήματα
 
    Εργαλεία Τηλε-Εκπαίδευσης μέσω Web - Προγράμματα συνδιάσκεψης και          επικοινωνίας (Εργαστήριο)
            Παρασκευή 4-6-1999 - Κυριάκος Μαμούκαρης
            WebCT, WCB, Mallard, NetMeeting
 
    TopClass (Εργαστήριο)
            Δευτέρα 7-6-1999 - Κυριάκος Μαμούκαρης
            Μια πρώτη ματιά, Η αρχιτεκτονική του TopClass, Η βάση δεδομένων του TopClass,             Χαρακτηριστικά, Ο ρόλος του καθηγητή, Περιβάλλοντα επικοινωνίας χρησιμοποιώντας             τις επιλογές (Utilities)
 
    TopClass (Εργαστήριο)
            Τετάρτη 9-6-1999 - Κυριάκος Μαμούκαρης
            Προσομοίωση μαθήματος στο TopClass, Τρόποι εξέτασης, Τύποι ερωτήσεων,             Δημιουργία διαδικασιών, Τρόποι ανεύρεσης διδακτικού υλικού, Χρήστες και τάξεις,             Διαχείριση των μαθημάτων ως Administrator, ως καθηγητής, ως μαθητής, Σύγκριση
            με το πακέτο WebCT
 
    Learning Space (Εργαστήριο)
            Παρασκευή 11-6-1999 - Λευτέρης Σαρδέλης

            Εισαγωγή, Η αρχιτεκτονική του Learning Space, Βασικά χαρακτηριστικά, Τρόπος             λειτουργίας - Schedule mode, Media Center module, Cource Room module, Profile             module, Assessment manager, Learning Space Central
 
    Learning Space (Εργαστήριο)
            Δευτέρα 14-6-1999 - Λευτέρης Σαρδέλης
            Εργαλεία για τον μαθητή, Εργαλεία για τον εκπαιδευτικό - σχεδιαστή, Προσομοίωση             ενός μαθήματος Learning Space, Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα
 
    Εργαλεία αξιολόγησης μέσω Web - Συμπεράσματα - Ολοκλήρωση (Εργαστήριο)
            Τετάρτη 16-6-1999 - Κυριάκος Μαμούκαρης
            Markin
 
     

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services