Στόχοι

Στόχος του προγράμματος ήταν η κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Τηλε - Εκπαίδευση μέσω Web και στις δυνατότητες που προσφέρει για ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης.
Ειδικότερα, στόχος του σεμιναρίου ήταν να μπορέσει να πείσει τους συμμετέχοντες για την μεγάλη σημασία των εργαλείων του Web, να τους δείξει εφαρμογές και αποτελέσματα υλοποίησης Τηλε - εκπαίδευσης και να διευκολύνει την υποδοχή του Web στα σχολεία για διδασκαλία και μάθηση.
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services