Τηλεματικές Εφαρμογές & Δίκτυα Υπολογιστών - Σημειώσεις

Δίκτυα Υπολογιστών
Γενικά
Η Λειτουργία του Μοντέλου Αναφοράς OSI
Τυποποίηση του Μοντέλου OSI
Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LANs)
Βιβλιογραφία για τα Δίκτυα
Σύνδεσμοι για τα Δίκτυα
 
Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών
Γενικά
Τοπολογίες Δικτύων Υπολογιστών
Μέσα Μετάδοσης της Πληροφορίας
Μετάδοση Βασικής και Ευρείας Ζώνης
Μέθοδοι ελέγχου πρόσβασης στο μέσο
Δίκτυα Ethernet υψηλών ταχυτήτων
Κάρτες δικτύου
 
Βελτίωση των LANs
Γενικά
Παράγοντες Αξιολόγησης Ενός Δικτύου
Απαιτήσεις μίας Εφαρμογής Πολυμέσων
Μέθοδοι Βελτίωσης της Επίδοσης των LAN
Slides
 
Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
Γενικά
X.25
Ψηφιακά Δίκτυα Ενοποιημένων Υπηρεσιών Στενής Ζώνης (N-ISDN)
Μεταγωγή Πλαισίου (Frame Relay)
Μεταγώγιμη Υπηρεσία Δεδομένων Πολλών Εκατομμυρίων Δυαδικών Ψηφίων (Switched Multi-Megabit Data Service - SMDS)
Slides
 

Οπτικά Δίκτυα
Περιεχόμενα

 

Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (Asynchronous Transfer Mode - ΑΤΜ)
Γενικά
Το φυσικό επίπεδο
Το επίπεδο προσαρμογής του ΑΤΜ
Γενική μορφή πακέτου ΑΤΜ
Στατιστική Πολυπλεξία
Έλεγχος ροής στο ΑΤΜ
Πρότυπα διασυνδέσεων
Επιδόσεις ενός δικτύου ΑΤΜ
Συμβατότητα του ΑΤΜ με τα άλλα δίκτυα
Ασφάλεια στο ΑΤΜ
Πλεονεκτήματα του ΑΤΜ
 
Δομημένη καλωδίωση
Δομημένη καλωδίωση
 
Windows
Γενικά
Στοιχεία πλαισίων διαλόγου
Προσαρμογή της γραμμής εργασιών
Προσαρμογή του μενού Start
Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων
Ο φάκελος Network Neighborhood (Γειτονιά Δικτύου)
Ονοματολογία αρχείων και φακέλων
Χρήση παράθυρων φακέλων
Συντομεύσεις
Ο Εξερευνητής των Windows (Windows Explorer)
Το ποντίκι
Εξοικείωση με το ποντίκι
Εκκίνηση του υπολογιστή και των Windows
¶νοιγμα / Μετακίνηση παράθυρου
Αλλαγή μεγέθους ενός παράθυρου
Μετακίνηση (πλοήγηση) σε παράθυρο με τις γραμμές ολίσθησης
Μετάβαση από ένα παράθυρο σε ένα άλλο
Κλείσιμο παράθυρου
Τερματισμός των Windows και κλείσιμο του υπολογιστή
Εκκίνηση εφαρμογής
Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών
Τακτοποίηση παραθύρων (Cascade, Tile)
Τερματισμός εφαρμογής
Κλήση βοήθειας
Ρύθμιση της εμφάνισης ενός παράθυρου
Διαμόρφωση δισκέττας (format)
Δημιουργία αντίγραφου δισκέττας
Η εξερεύνηση του σκληρού δίσκου C
Μαζική επιλογή εικονιδίων
Δημιουργία φακέλου
Αντιγραφή εικονιδίου
Μετακίνηση εικονιδίου
Ακύρωση της αμέσως προηγούμενης ενέργειας
Αντιγραφή εικονιδίου σε δισκέττα
Δημιουργία συντόμευσης (shortcut)
Τακτοποίηση της επιφάνειας εργασίας
Διαγραφή αρχείου ή φακέλου
Επαναφορά διαγραμμένων αρχείων
Εύρεση αρχείου ή φακέλου
Χρήση του Εξερευνητή των Windows (Windows Explorer)
 
Ασφάλεια Δικτύου
Εισαγωγή
Απειλές κατά της ασφάλειας
  Μορφές Απειλών
  Είδη και κίνητρα εισβολέων
  Ο Δούρειος Ίππος
  Το «Σκουλήκι» του Internet
  Ιοί
  Απειλές στο Wοrld Wide Web
Προστασία από τις επιθέσεις
  Προστασία από απειλές κατά των Ενεργών Στοιχείων
  Προστασία από απειλές κατά των Παθητικών Στοιχείων
  Προστασία από απειλές κατά των Κινούμενων Δεδομένων
  Προστασία από απειλές κατά των Αποθηκευμένων Δεδομένων
  Προστασία από Δούρειους Ίππους
  Προστασία από «σκουλήκια» και ιούς
  Προστασία από απειλές που προέρχονται από το World Wide Web
  Τι είναι η Java Security;
  Το μοντέλο ασφάλειας της Java
  Τι περιλαμβάνει το μοντέλο ασφάλειας της JAVA
  Type Safety
  Επιπλέον Στοιχεία Ασφάλειας
  Κάποια συγκεκριμένα προβλήματα
  Κριτική πάνω στο μοντέλο ασφάλειας της Java
  Το μέλλον της Java Security
  JavaBeans, Servlets και Java Chips
Ασφαλής μετάδοση δεδομένων σε δίκτυα IP: το τέλος για πολλούς πονοκεφάλους;
  Το IPsec
  Στην πράξη
  Αλλες επιλογές
  Επίλογος
Secure Electronic Transactions Protocol : Στο δρόμο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
  Γενικά
  Ποσοτικές εκτιμήσεις
  Απαραίτητη υποδομή
  Αγοράζοντας με το SET
  Προβληματισμοί
Παράρτημα : Παράδειγμα Κρυπτογράφησης RSA
 
Internet
Σύντομη ιστορία του Internet
Τι είναι το Internet;
IP διεύθυνση (IP address)
Domain Name Servers
Internet Service Provider
Ορολογία του Internet
Links
 
Web browsers
Γενικά
Ο Internet Explorer
  Παράθυρο του Internet Explorer
  Γραμμή εργαλείων
  Χρήση του Internet Explorer
  Προσαρμογή του Internet Explorer
  Χρήση του Ιστορικού (History)
  Χρήση των Προτιμήσεων (Favorites)
  Διαχείριση των ιστοσελίδων μέσω του Internet Explorer
  Λήψη αρχείων από το Internet (download)
Βιβλιογραφία για Web browsers
 
Search engines
Γενικά
Βασικά Εργαλεία Αναζήτησης
Κριτήρια για αποτελεσματικές αναζητήσεις
AltaVista
Liszt
Excite
Hotbot
Infoseek
Lycos
Yahoo
Deja News
Σύνδεσμοι για Search engines
 
Τηλε - Εκπαίδευση
Γενικά
Μαθησιακό Περιβάλλον Παραδοσιακής Τάξης
Εκπαίδευση δια Αλληλογραφίας
Εκπαιδευτικό Περιβάλλον στο World Wide Web
  Δημιουργώντας ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον στο Web
  Εκπαίδευση το Web. Τι είναι και πως θα βοηθήσει
  Περιβάλλοντα για Ανάπτυξη Μαθήματος στο Internet
Βιβλιογραφία για την Τηλε - Εκπαίδευση
Σύνδεσμοι για την Τηλε - Εκπαίδευση
 
MS Site Server
MS Site Server
 

Σύστημα συγγραφής ιστοσελίδων (Frontpage)
Κατασκευάζοντας ένα καινούριο Web site
Frontpage Explorer
Δουλεύοντας με Σελίδες
Χρησιμοποιώντας ένα Frontpage Theme
Ανοίγοντας σελίδες στον Frontpage Editor
Επεξεργασία της σελίδας ‘Interests’, ‘Photo albums’, ‘Favorites’
Το Personal Web σε προεπισκόπηση
Προσθέτοντας μια σελίδα σε ένα FrontPage Web
Εισαγωγή Αρχείων
Κατασκευάζοντας χάρτες εικόνων
Πως θα κατασκευάσετε έναν πίνακα
Δημιουργήστε λίστες
Προσθέτοντας ένα Active Page Element
Προσθέτοντας μια φόρμα Feedback
Δημοσίευση της σελίδας μας στο Internet
Η θεώρηση Hyperlink
Έλεγχος ορθογραφίας
Αντικαθιστώντας κείμενο στις σελίδες
Η θεώρηση Tasks
Δημοσιεύοντας το Personal Web
Εισαγωγή εικόνας
Βλέποντας και αλλάζοντας τις ιδιότητες των εικόνων
Χάρτες εικόνων
Δημιουργώντας Ενεργές σελίδες
Dynamic HTML Features
Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του FrontPage
Φόρμες (Forms) και Form Fields
Δημιουργώντας μία ομάδα συζήτησης
Δυναμικά χαρακτηριστικά HTML
Η συμβατότητα του FrontPage με Βάσεις Δεδομένων
Πριν ξεκινήσετε
Web Server Configuration
Δημιουργώντας τον δικό σας κώδικα SQL

 
     

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services