Τηλεματικές Εφαρμογές & Δίκτυα Υπολογιστών - Πρόγραμμα

    Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών, Υπηρεσίες, Τοπολογίες, Μέσα Μετάδοσης
            Πέμπτη 11-3-1999 - Οικονομίδης
 
    Μοντέλο Αναφοράς OSI, Τεχνικές Μεταγωγής, ISDN
            Σάββατο 13-3-1999 - Μαμούκαρης
 
    Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών
            Δευτέρα 15-3-1999 - Ιορδανίδης
 
    Διασύνδεση Δικτύων, Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
            Τρίτη 16-3-1999 - Ιορδανίδης
 
    Σχεδίαση Δικτύων Επιχειρήσεων, Δομημένη Καλωδίωση ΕΙΑ/ΤΙΑ 568
            Πέμπτη 18-3-1999 - Φουληράς
 
    Παραθυρικά Περιβάλλοντα, Windows
            Σάββατο 20-3-1999 - Χατζηδάκη
 
    Windows Networking, Windows NT
            Δευτέρα 22-3-1999 - Κούτσικος
 
    Unix, TCP/IP
            Τρίτη 23-3-1999 - Κούτσικος
 
    Διαχείριση Δικτύου
            Σάββατο 27-3-1999 - Τσακαλίδης
 
    Ασφάλεια Δικτύου
            Δευτέρα 29-3-1999 - Τσακαλίδης
 
    Internet, Τρόποι πρόσβασης
            Τρίτη 30-3-1999 - Μπαζιάκος
 
    ftp, telnet, email
            Πέμπτη 1-4-1999 - Μπαζιάκος
 
    elists, newsgroups, irc
            Σάββατο 3-4-1999 - Φωτίου
 
    Web browsers, search engines
            Δευτέρα 5-4-1999 - Χατζηδάκη
 
    Search engines
            Πέμπτη 15-4-1999 - Τσαδήρας
 
    Search engines
            Σάββατο 17-4-1999 - Φωτίου
 
    Τηλεματικές εφαρμογές, Δράσεις ΕΕ
            Δευτέρα 19-4-1999 - Οικονομίδης
 
    Τηλεκπαίδευση
            Πέμπτη 20-4-1999 - Μαμούκαρης
 
    TopClass
            Πέμπτη 22-4-1999 - Μαμούκαρης
 
    Ηλ. Εμπόριο & EDI
            Σάββατο 24-4-1999 - Πρωτόγερος
 
    MS Site Server
            Δευτέρα 26-4-1999 - Πρωτόγερος
 
    Τηλεργασία- Τηλεσυνεδρίαση
            Τρίτη 27-4-1999 - Σαρδέλης
 
    Lotus Notes, NetMeeting, CuSeeMe
            Πέμπτη 29-4-1999 - Σαρδέλης
 
    Γενικα Γραφικά - Εικόνα
            Δευτέρα 3-5-1999 - Μπαρμπάτσης
 
    Επεξεργασία Εικόνας
            Τρίτη 4-5-1999 - Μπαρμπάτσης
 
    Ανάπτυξη 3D Animation
            Πέμπτη 6-5-1999 - Μπαρμπάτσης
 
    Τεχνικές 3D Animation
            Σάββατο 8-5-1999 - Μπαρμπάτσης
 
    Γενικά Video - Sound
            Πέμπτη 10-5-1999 - Μπαρμπάτσης
 
    Επεξεργασία Video
            Τρίτη 11-5-1999 - Μπαρμπάτσης
 
    Εισαγωγή στα Πολυμέσα (Tύποι δεδομένων - Δίκτυα - WWW)
            Πέμπτη 13-5-1999 - Λιούτας
 
    Σύστημα συγγραφής (Toolbook). Περιβάλλον ανάπτυξης
            Σάββατο 15-5-1999 - Λιούτας
 
    Σύστημα συγγραφής (Toolbook). Openscript
            Δευτέρα 17-5-1999 - Λιούτας
 
    Σύστημα συγγραφής (Toolbook). Openscript
            Τρίτη 18-5-1999 - Λιούτας
 
    Σύστημα συγγραφής (Toolbook). Χειρισμός οπτικοακουστικών μέσων. Διαχείριση          βάσεων δεδομένων
            Πέμπτη 20-5-1999 - Λιούτας
 
    Υλοποίηση Πολυμεσικού Συστήματος (Εξαγωγή σε WWW)
            Σάββατο 22-5-1999 - Λιούτας
 
    Σύστημα συγγραφής ιστοσελίδων (FrontPage), Περιβάλλον ανάπτυξης
            Δευτέρα 24-5-1999 - Παπαδοπούλου
 
    Σύστημα συγγραφής ιστοσελίδων (FrontPage). Εισαγωγή στην σχεδίαση
            Τρίτη 25-5-1999 - Παπαδοπούλου
 
    Σύστημα συγγραφής ιστοσελίδων (FrontPage). Προχωρημένες τεχνικές
            Πέμπτη 27-5-1999 - Παπαδοπούλου
 
    Υλοποίηση ενός Web-Site
            Σάββατο 29-5-1999 - Παπαδοπούλου
 
    Ανάπτυξη εμπορικής εφαρμογής
            Δευτέρα 31-5-1999 - Ζυγιάρης
 
     

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services