Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Συναισθηματικές Εξετάσεις & Μάθηση

 1. V. Terzis, C.N. Moridis & A.A. Economides (2013) Measuring instant emotions based on facial expressions during computer-based assessment Personal and Ubiquitous Computing. Vol. 17, No. 1, pp. 43-52 Springer. ISSN (print): 1617-4909, ISSN (electronic): 1617-4917. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.554] [View Article]


 2. Terzis, V. & Economides, A. A. (2012) The effect of emotional feedback on behavioral intention to use computer based assessment Computers & Education, Vol. 59, No. 2, pp. 710-721 Elsevier. ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010); ‘A’ journal in ERIH list (2007)] [View Article]


 3. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2012) Applause as an achievement-based reward during a computerised self-assessment test British Journal of Educational Technology (BJET), Vol. 43, No. 3, pp. 489-504 Blackwell Publishing. Print ISSN: 0007-1013, Online ISSN: 1467-8535. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.311 (2004), 0.593 (2005), 0.406 (2006), 0.574 (2007), 1.041 (2008), 1.255 (2009); SJR= 0.04 (2007), 0.043 (2008), 0.064 (2009); SNIP= 1.323 (2007), 1.946 (2008), 0.795 (2009); H-index (based on Scopus)= 14 (2007), 20 (2008); ‘B’ journal in ERIH list (2007); ARC/ERA = A* (top 5%) (2009), A (2010)] [View Article]


 4. C.N. Moridis & A.A. Economides (2012) Affective learning: Empathetic agents with emotional facial and tone of voice expressions IEEE Transactions on Affective Computing Vol. 3, No. 3, pp. 260-272 IEEE. Print ISSN: 1949-3045 [View Article]


 5. Σαλαβασίδης, Π.Κ. & Οικονομίδης, Α.Α. (2012) Ηλεκτρονική ψηφοφορία: Η άποψη των μαθητών Πληροφορική & Νέο Σχολείο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, 30/3 - 1/4, Πάτρα [View Article]


 6. C.N. Moridis, V. Terzis, A.A. Economides, A. Karlovasitou, & V.E. Karabatakis (2012) Using EEG frontal asymmetry to predict IT user's perceptions In: Gmunden Retreat on NeuroIS 2012 Proceedings 3-6 June, Gmunden, Austria [View Article]


 7. C.N. Moridis, V. Terzis, A.A. Economides, A. Karlovasitou, & V.E. Karabatakis (2012) Integrating TAM with EEG frontal asymmetry In: Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2012) 3-8 Sept., Minho, Portugal. [View Article]


 8. C. Moridis, M.A. Klados, V. Terzis, A. Economides, A. Karlovasitou, P. Bamidis & V. Karabatakis (2011) Audiovisual stimulation to influence Alpha Brain Oscillations: An EEG study of gender differences Neuroscience Letters, Vol. 500, No. 1, p. e51 Elsevier. ISSN: 0304-3940. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.925 (2010)] [View Article]


 9. Moridis, C. N., Klados, M. A., Terzis, V., Economides, A. A., Karabatakis, V. E., Karlovasitou, A. & Bamidis, P. D. (2010) Affective learning: Empathetic embodied conversational agents to modulate brain oscillations In: Magjarevic, R., Nagel, J. H., Bamidis, P. D. & Pallikarakis, N. (Eds.), Proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON 2010) Chalkidiki, Greece. Springer Verlag IFBME Proceedings Series Vol. 29, pp. 675-678 ISSN: 1680-0737 (Print) 1433-9277 (Online) [View Article]


 10. Moridis, C. N., Klados, M. A., Kokkinakis, I., Terzis, V., Economides, A. A., Karlovasitou, A., Bamidis, P. D. & Karabataki, V. E. (2010) The impact of audio-visual stimulation on alpha brain oscillations: An EEG study In: Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine Corfu, Greece, 3-5 November, 2010 IEEE. ISBN 978-1-4244-6559-0. Doi: 10.1109/ITAB.2010.5687651 [View Article]


 11. Terzis, V., Moridis, C.N. & Economides, A. A. (2010) Measuring instant emotions during a self-assessment test: The use of FaceReader In: A.J. Spink, F. Grieco, O.E. Krips, L.W.S. Loijens, L.P.J.J. Noldus, and P.H. Zimmerman (Eds.), Proceedings of Measuring Behavior 2010, 7th International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research 24-27 August, 2010, Eidhoven, The Netherlands, pp. 192-195. ACM. ISBN: 978-1-60558-926-8. doi>10.1145/1931344.1931362 [View Article]


 12. Moridis, C. & Economides, A. A. (2009). Mood recognition during online self-assessment test. IEEE Transactions on Learning Technologies, Vol. 2, No. 1, pp. 50-61. IEEE. ISSN: 1939-1382 [View Article]


 13. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2009). Prediction of student's mood during an online test using formula-based and neural network-based methods. Computers & Education. Elsevier . ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010); 'A' journal in ERIH list (2007)] [View Article]


 14. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2009). Classification models of student's mood during an online self-assessment test. International Journal of Knowledge & Learning, Vol. 5, No. 1, pp. 50-61. Inderscience. ISSN (Online): 1741-1017, ISSN (Print): 1741-1009 [View Article]


 15. Economides, A. A. (2009). Adaptive context-aware pervasive and ubiquitous learning. International Journal of Technology Enhanced Learning, Vol. 1, No 3, pp. 169-192, Inderscience. ISSN (Online): 1753-5263, ISSN (Print): 1753-5255 [View Article]


 16. Moridis, C. & Economides, A. A. (2008). Towards computer-aided affective learning systems: a literature review. Journal of Educational Computing Research, Vol. 39, No. 4, pp. 313-337. Baywood Publishing Co. ISSN: 0735-6331. ['A' journal in ERIH list (2007); 'C' journal in Australian Ranking of Journals (2009); SJR= 0.040 (2007); H-index= 17] [View Article]


 17. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2008). A computer method for giving adequate feedback to students current mood. IEEE Multidisciplinary Engineering Education Magazine (selected papers presented at IMCL 2008), Vol. 3, No. 3, pp. 104-107, IEEE. ISSN: 1558-7908 [View Article]


 18. Economides, A. A. & Moridis, C. N. (2008). Adaptive self-assessment trying to reduce fear. In C. Dini and S. Dascalu (eds.) Proceedings of the First International Conference on Advances in Computer-Human Interaction (ACHI 2008), pp. 158-163, Martinique, 10-15 Sainte Luce, Martinique, IEEE Computer Soc. Press. ISBN: 0-7695-3086-9 [View Article]


 19. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2008). Modelling student's mood during an online self-assessment test. The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto, First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 334-341. ISBN: 978-3-540-97782-0 [View Article]


 20. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2008). A computer method for giving adequate feedback to students current mood. In Proceedings of the 3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning (IMCL), Amman, Jordan, 16-18 April, International Association of Online Engineering. ISBN: 978-3-89958-351-9 [View Article]


 21. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2008) Modelling student’s mood during an online self-assessment test The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 334-341. ISBN: 978-3-540-97782-0 [View Article]


 22. Economides, A. A. (2006). Adaptive feedback characteristics in CAT (Computer Adaptive Testing). International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, Vol. 3, No. 8, August, pp. 15-26. ISSN: 1550-6908 [View Article]


 23. Economides, A. A. (2006). Emotional feedback in CAT (Computer Adaptive Testing). International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, Vol. 3, No. 2, February, pp. 11-20. ISSN: 1550-6908 [View Article]


 24. Economides, A. A. (2005). Personalized feedback in CAT. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 3, Volume 2, pp. 174-181, July, WSEAS. ISSN: 1790-1979. [Acceptance Rate= 8%] [View Article]