ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1ος όροφος


Αίθουσα Συνεδρίων

Προεδρείο: Μ. Βλαχοπούλου & Ν. Πρωτόγερος

09:30-10:00 Δραγάνης Βασίλειος Διαχείριση και παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων έργων μέσω πληροφοριακών συστημάτων
10:00-10:30 Φυλακτού Ηλίας Ανάπτυξη συστήματος βασισμένου στην BPEL για τη συγκέντρωση πληροφοριών μέσω Υπηρεσιών Ιστού, με βάση προκαθορισμένους κανόνες.
10:30-11:00 Κανδύλη Αφροδίτη Συστήματα διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM): Η ελληνική πραγματικότητα
11:00-11:30 Χουλιαρά Αδαμαντία Ηλεκτρονικές Αγορές
11:30-12:00 Ανεσιάδης Αλέξανδρος-Γεώργιος Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου στις χώρες της Ε.Ε. και της Ελλάδας
12:00-12:30 Θεοδώρου Σοφία Επιπτώσεις της κατάχρησης του διαδικτύου στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Μια θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση.


Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης

Προεδρείο: Α. Οικονομίδης & Κ. Μαργαρίτης

09:30-10:00 Σιάμμενου Φωτεινή Ανάπτυξη συστήματος θέσεων εργασίας και επιλογής προσωπικού στο Web.
10:00-10:30 Πετράκης Εμμανουήλ Μελέτη εισαγωγής συστήματος ψηφιακής υπογραφής σε τραπεζικές συναλλαγές
10:30-11:00 Χατζηγιαννά-κογλου Παύλος Ανάπτυξη Real Time Λειτουργικού Συστήματος
11:00-11:30 Γούτας Δημήτριος Διερεύνηση δυνατοτήτων λογισμικού ανοιχτού κώδικα και ανάπτυξη συστημάτων στην περιοχή της διαχείρισης της ροής διαδικασιών
11:30-12:00 Σερκετζής Βασίλειος Χρήση-ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τουριστικές επιχειρήσεις
12:00-12:30 Χατζοπούλου Δήμητρα Adaptive assessment in the class of programming


 

 
       Locations of visitors to this page

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services