ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1ος όροφος


Αίθουσα Συνεδρίων

9:30-9:35 Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του μεταπτυχιακού κ. Α. Οικονομίδη

09:35 - 12:15 Τεχνολογίες Διαδικτύου

Προεδρείο: Μ. Βλαχοπούλου & Ν. Πρωτόγερος

Λουλάκη Νίκη Προώθηση και επισκεψιμότητα ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών στον ελληνικό χώρο.
Παπακώστας Χαρίσιος Τελευταίες εξελίξεις στην Ηλεκτρονική Τραπεζική: Η οπτική των τραπεζικών υπαλλήλων.
Παλάσκας Αλέξανδρος Ανάλυση και κατασκευή e-mail worm.
Μυλωνάς Παναγιώτης Διαδίκτυο και εξάρτηση.
Μουταφίδης Γεώργιος Ζήτηση για ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα.
Γιάντσης Χρήστος Σύγκριση πρωτοκόλλων δρομολόγησης για υποθαλάσσια δίκτυα αισθητήρων.
Κοτούλας Μάριος Ενεργοποίηση καταστάσεων σε ένα δίκτυο Petri από εξωτερικά γεγονότα μέσω Υπηρεσιών Ιστού.


12:15 - 12:30 Διάλειμμα

12:30 - 15:00 Πληροφοριακά Συστήματα στην Κοινωνία

Προεδρείο: Δ. Σουμπενιώτης & Θ. Καραγιώργος

Βράνης Δημήτριος Προσομοίωση λειτουργίας εργοταξίου.
Λινάς Γεώργιος Περιγραφή - Ανάλυση και αξιολόγηση του Συστήματος OASIS.
Μητρέντση Ελένη Πληροφοριακό Σύστημα διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων.
Κονταρούδη Ελένη Κριτήρια επιλογής Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
Χατζόπουλος Καρυοφύλλης-Χρήστος Εκτίμηση Προγραμμάτων Finance Accounting.
Καραγιαννίδου Αθανασία Η συμβολή της χρήσης της πληροφοριακής τεχνολογίας (information technology) στην εκπλήρωση του ρόλου του χρηματοοικονομικού μάνατζερ ως στρατηγικού επιχειρηματικού εταίρου.
Λιλέ Παναγιώτα Μέθοδοι χρηματοοικονομικών προβλέψεων και προϋποθέσεις πρακτικής εφαρμογής τους με τη χρήση της Πληροφορικής.


Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης

09:35 - 12:15 Διαχείριση Δεδομένων & Οικονομία

Προεδρείο: Γ. Ευαγγελίδης & Μ. Σατρατζέμη

Βίλλης Βάιος Ταξινόμηση και ομαδοποίηση χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών με μοντέλα GARCH.
Βλαχοπούλου Αθανασία Εμπειρική προσέγγιση της Nash ισορροπίας.
Τσαγκαράκης Μαρίνος Bargaining Games: A Game-Theoretic approach of strategies and activity of interest groups.
Ιωσηφίδης Ελευθέριος Διαχείριση πολυδιάστατων δεδομένων: πειραματική συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης εμπορικών και ανοικτού κώδικα DBMS.
Κοντόπουλος Γεώργιος Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών GIS με λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Geoserver).
Αποστόλου Κων/νος Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση του KDB-tree.
Σαββίδης Χρήστος Εξυπηρετητές μεγάλου όγκου χωρικών δεδομένων. Μελέτη περίπτωσης του ανοικτού λογισμικού PostGIS.


12:15 - 12:30 Διάλειμμα

12:30 - 15:00 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Προεδρείο: Κ. Ταραμπάνης & Α. Γεωργίου

Μπουλογεώργου - Νημά Ελένη Σημασιολογικός Ιστός και συνδεδεμένα δεδομένα: Εφαρμογή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Καραμάνου Αρετή Ανάπτυξη εργαλείου οπτικοποίησης επιχειρημάτων για την υποστήριξη δημοσίων διαβουλεύσεων.
Σαραπάρης Σωτήριος Πληροφοριακά Συστήματα για την ολοκλήρωση Δημόσιων Υπηρεσιών με βάση την έννοια των «Περιστατικών Ζωής».
Λούφη Μαρία Εριάλντα Δυναμικοί διάλογοι προτασιακών συστημάτων: Εφαρμογή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αθανασιάδου Χριστίνα Ανάπτυξη Συστήματος για την αξιολόγηση Ιστοσελίδων Δημοσίων Φορέων.
Γωνιάδης Ιωάννης Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με συνδυασμό AHP/DEA.


 

 
       Locations of visitors to this page

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services