Τηλε - Εκπαίδευση μέσω Web - Πηγές

http://www.lotus.com/home.nsf/tabs/learnspace/
Το επίσημο site της Lotus για το πρόγραμμα τηλεδιδασκαλίας Learning Space.
 
http://www.dlrn.org/
Site με πολλές πληροφορίες και links για Τηλε - εκπαίδευση.
 
http://www.hoyle.com
Τηλε - εκπαίδευση στο Internet. Βιβλιογραφία από links για πόρους Τηλε - εκπαίδευσης στο δίκτυο.
 
http://www.petersons.com/dlearn/
Site αναζήτησης για προγράμματα Τηλε - εκπαίδευσης.
 
http://www.placeware.com/
Ένα άλλο παράδειγμα λογισμικού Τηλε - εκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο.
 
http://epdwww.engr.wisc.edu/brochures/8904.html/
Παράδειγμα ενός προγράμματος Τηλε - εκπαίδευσης για αρχιτέκτονες, στελέχη εταιριών, εκπαιδευτές, υπεύθυνους εργολαβιών.
 

http://www.distance-learning.hobsons.com/
Αναλυτικά προφίλ προγραμμάτων τηλεεκπαίδευσης;. Σύνδεση με το ICDL μια παγκόσμια βάση δεδομένων από προγράμματα και παροχές Τηλε - εκπαίδευση.
 

http://thecity.sfsu.edu/COW2/
http://www.ttres.com/Cbinfo.html
http://company.blackboard.com/courseinfo/
http://www.discoverware.com
http://www.ewebsite.com/default.html
http://www.ilinc.com
http://www.cen.uiuc.edu/Mallard
http://www.u.arizona.edu/ic/polis
http://www.wbtsystems.com
http://virtual-u.cs.sfu.ca/vuweb/VUenglish/
http://www.webct.com/
http://cac.psu.edu/wish/
http://www.madduck.com/wcbinfo/wcb.html
http://tecfa.unige.ch/edu-comp/edu-ws94/contrib/peraya.fm.html
Η θεωρητική και πραγματολογική πλευρά της επιμόρφωσης / εκπαίδευσης μέσα από την Τηλε - εκπαίδευση.
 
     

Αρχή σελίδας
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services