Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Ηλεκτρονική Μάθηση

 1. Nikou, S. & Economides, A.A. Mobile-based assessment: A literature review of publications in major referred journals from 2009 to 2018, Computers & Education. Vol 125, pp. 101-119, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.006 [View Article]


 2. Stolaki, A. and Economides, A.A. The creativity challenge game: An educational intervention for creativity enhancement with the integration of Information and Communication Technologies (ICTs), Computers & Education, Vol. 195, pp. 195-211, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.05.009 [pdf] [View Article]


 3. Nikou, S. & Economides, A.A. Factors that influence behavioral intention to use Mobile-Based Assessment: a STEM teachers’ perspective, British Journal of Educational Technology. DOI:10.1111/bjet.12609 [View Article]


 4. Nikou, S. & Economides, A.A. Mobile-based micro-learning and assessment: Impact on learning performance and motivation of high-school students. Journal of Computer Assisted Learning, DOI: 10.1111/jcal.12240 [View Article]


 5. Moridis, C.N., Terzis, V., Economides, A.A., Karlovasitou, A. and Karabatakis, V.E. Using EEG frontal asymmetry to predict IT user's perceptions regarding usefulness, ease of use and playfulness. Applied Psychophysiology and Biofeedback. DOI 10.1007/s10484-017-9379-8 [View Article]


 6. Economides, A.A. & Perifanou, M. Dimensions of Openness in MOOCs & OERs 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Proceedings EDULEARN, Palma de Mallorca, Spain, July 2-4, pp. 3684-3693. IATED. ISBN: 978-84-09-02709-5 [View Article]


 7. Economides, A.A. & Perifanou, M. The many faces of Openness in education. Proceedings EDULEARN, 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, July 2-4, pp. 3694-3703. IATED. ISBN: 978-84-09-02709-5 [View Article]


 8. Economides, A.A. & Perifanou, M. MOOC Affordances Model Proceedings IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Santa Cruz de Tenerife, Spain, April 18-20, pp. 605-613. 978-1-5386-2957-4 [View Article]


 9. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. Recommendation of educational resources to groups: a game-theoretic approach. Proceedings IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Santa Cruz de Tenerife, Spain, April 18-20, pp. 766-773. 978-1-5386-2957-4 [View Article]


 10. Nikou, S.A. & Economides, A.A. Motivation related predictors of engagement in mobile-assisted Inquiry-Based Science Learning. Proceedings IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Santa Cruz de Tenerife, Spain, April 18-20, pp. 1228-1235. 978-1-5386-2957-4 [View Article]


 11. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. Can't get more satisfaction? Game-theoretic group-recommendation of educational resources, Proceedings 8th International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK 2018), Sydney, Australia, March 5-9, pp. 409-416. ACM ISBN 978-1-4503-6400-3/https://doi.org/10.1145/3170358.3170371 [View Article]


 12. Papamitsiou, Z., Economides, A.A., Pappas, I.O. and Giannakos, M.N. Explaining performance using response-times, self-regulation and satisfaction from content: an fsQCA approach, Proceedings 8th International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK 2018). Sydney, Australia, March 5-9, pp. 181-190. ACM ISBN 978-1-4503-6400-3/https://doi.org/10.1145/3170358.3170397 [View Article]


 13. Nikou, S.A. & Economides, A.A Mobile-based assessment: Investigating the factors that influence behavioral intention to use Computers & Education Volume 109, Pages 56-73 [View Article]


 14. Nikou, S.A. & Economides, A.A (2017) Mobile-Based Assessment: Integrating acceptance and motivational factors into a combined model of Self-Determination Theory and Technology Acceptance Computers in Human Behavior Volume 68, Pages 83-95 [View Article]


 15. Papamitsiou, Z., & Economides, A. A. Exhibiting achievement behavior during computer-based testing: What temporal trace data and personality traits tell us? Computers in Human Behavior, Vol. 75, pp. 423-438. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.05.036 [View Article]


 16. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. Student modeling in real-time during self-assessment using stream mining techniques. Proceedings 17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies ICALT2017, July 3-7, Timisoara, Romania, pp. 286-290. IEEE DOI 10.1109/ICALT.2017.90 [View Article]


 17. Nikou, S.A. & Economides, A.A. Mobile-based Assessment: Towards a motivational framework. IEEE Proceedings of the Global Engineering Education Conference EDUCON, 25-28 May, Athens, Greece, pp. 1521-1525. 978-1-5090-5466-4/ [View Article]


 18. Terzis, V., Moridis, C. & Economides, A. A. The effect of instant emotions on behavioral intention to use a computer based assessment system. IEEE Proceedings of the Global Engineering Education Conference EDUCON, 25-28 May, Athens, Greece, pp. 1456-1461. 978-1-5090-5466-4/ [View Article]


 19. Mavroudi, A., Economides, A. A., Fragkou, O., Nikou, S.A., Divitini, M., Giannakos, M. and Kameas, A. Motivating students with Mobiles, Ubiquitous applications and the Internet of Things for STEM (MUMI4STEM) IEEE Proceedings of the Global Engineering Education Conference EDUCON, 25-28 May, Athens, Greece, pp. 37-38. 978-1-5090-5466-4/ [View Article]


 20. Economides, A.A. & Perifanou, M. Learner-centered mobile MOOCs. ICEM Conference, Digital Universities in the MOOC Era: Redesigning Higher Education. Naples, Italy, 20-22 September [View Article]


 21. Nikou, S.A. & Economides, Α.Α.(2016) An outdoor Mobile-Based Assessment activity: Measuring Students' Motivation and Acceptance International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM). Vol.10, No.4 pages 11-17 [View Article]


 22. Papamitsiou, Z., Karapistoli, E. & Economides, A.A. (2016) Applying classification techniques on temporal trace data for shaping student behavior models In Proceedings of the 6th International Conference on Learning Analytics & Knowledge (LAK '16), ACM, NY, USA, 299-303 [View Article]


 23. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. (2016) Process mining of interactions during computer-based testing for detecting and modelling guessing behavior 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI 2016) Toronto, Canada, LCT 2016, LNCS 9753, Springer International Publishing Switzerland 2016, 1–13 [View Article]


 24. Papamitsiou, Z. & Economides, A. A. (2016) An assessment analytics framework for enhancing students' progress In S. Caballé Editor and R. Clarisó Editor (Eds.) ICT-FLAG Enhancing ICT education through Formative assessment, Learning Analytics and Gamification, 117-133, Elsevier. [View Article]


 25. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. (2016) Learning Analytics for Smart Learning Environments: A Meta-analysis of Empirical Research Results from 2011 to 2015 In J.M. Spector et al. (eds.), Learning, Design, and Technology 1-23, Springer International Publishing Switzerland 2016 [View Article]


 26. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. An assessment analytics framework (AAF) for enhancing students’ progress. Caballe, S. & Gloriso, R. (eds.), Formative Assessment, Learning Data Analytics and Gamification in ICT Education, Chapter 7, pp. 117-133. Elsevier [View Article]


 27. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. Learning Analytics for Smart Learning Environments: A meta-analysis of empirical research results from 2009 to 2015. J.M. Spector et al. (eds.), Learning, Design, and Technology: An International Compendium of Theory, Research, Practice and Policy, AECT, Springer. DOI 10.1007/978-3-319-17727-4_15-1 [View Article]


 28. Papamitsiou, Z., & Economides, A. A. (2015) Temporal learning analytics visualizations for increasing awareness during assessment International Journal of Educational Technology in Higher Education 12(3). 129-147 [View Article]


 29. Papamitsiou, Z. & Economides, A.A. (2015) A temporal estimation of students' on-task mental effort and its effect on students' performance during computer based testing IEEE 18th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2015) Florence, Italy, 1136 – 1144 [View Article]


 30. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2015). The impact of paper-based, computer-based and mobile-based self-assessment on students’ science motivation and achievement Computers in Human Behavior Volume 55, Part B, Pages 1241–1248 [View Article]


 31. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2015) The effects of Perceived Mobility and Satisfaction on the adoption of Mobile-based Assessment 9th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IEEE) 19-20 November 2015, Thessaloniki, Greece. [View Article]


 32. Nikou, S. A. & Economides, A.A. (2015) The role of Personal Innovativeness and Previous Experience in explaining and predicting Mobile-based Assessment adoption In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education 2015 Kona, Hawaii, 19-22 Oct 2015, (pp. 736-741).Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). [View Article]


 33. Nikou, S. A. & Economides, A.A. (2015) The impact of an outdoor mobile-supported learning activity on students' motivation, performance and satisfaction In Crompton, H., Traxler, J. (Ed.), Mobile learning and STEM: Case studies in practice Chapter 4, eISBN 978-1-315-74583-1, New York: Routledge. [View Article]


 34. Papamitsiou, Z., Terzis, V. and Economides, A. A., (2014) Temporal learning analytics for Computer-based testing 4th Conference in Learning Analytics and Knowledge (LAK14) Indianapolis, USA [View Article]


 35. Papamitsiou, Z. and Economides, A. A., (2014) Students' perception of performance vs. actual performance during computer based testing: a temporal approach 8th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain [View Article]


 36. Papamitsiou, Z. and Economides, A. A., (2014) The effect of personality traits on students’ performance during Computer-Based Testing: a study of the Big Five Inventory with temporal learning analytics 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2014) Athens, Greece [View Article]


 37. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2014) Acceptance of Mobile-Based Assessment from the perspective of Self-Determination Theory of Motivation International Conference of Advanced Learning Technologies, pp.454-458 IEEE ICALT 2014, Athens, 7-9 July 2014, DOI 10.1109/ICALT.2014.136 [View Article]


 38. Nikou, S.A. & Economides, A.A.(2014) Measuring student Motivation during the Hour of Code activities International Conference of Advanced Learning Technologies, pp. 743-744 IEEE ICALT 2014, Athens, 7-9 July 2014, DOI 10.1109/ICALT.2014.218 [View Article]


 39. Nikou, S.A. & Economides, A.A. (2014) Transition in Student Motivation during a Scratch and an App Inventor course In Proceedings of Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2014 IEEE, 3-5 April 2014, Istanbul, Turkey, pp. 1042 - 1045,DOI > 10.1109/EDUCON.2014.6826234 [View Article]


 40. Perifanou, M. & Economides, A.A. (2014) MOOCs for foreign language learning: An effort to explore and evaluate the first practices In: Proceedings of the 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED) 10th - 12th March, Valencia, Spain. IATED. ISBN: 978-84-616-8412-0 [View Article]


 41. Nikou, S.A. & Economides, A.A (2014) A model for Mobile-based Assessment adoption based on Self-Determination Theory of Motivation International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IEEE) pp.86-90, 13-14 November 2014, Thessaloniki, Greece [View Article]


 42. Papamitsiou, Z., and Economides, A.A, (2014) Temporal Learning Analytics for adaptive assessment Journal of Learning Analytics pp. 165-168 [View Article]


 43. Papamitsiou, Z. and Economides, A. A., (2014) Learning Analytics and Educational Data Mining in practice: a systematic literature review of empirical evidence Journal or Educational Technology and Society 17(4), pp. 49-64 [View Article]


 44. Terzis, V., & Economides, A. A. (2013) Continuance acceptance of computer based assessment through the integration of user's expectations and perceptions Computers & Education, Vol. 62, pp. 50-61 Elsevier. ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010); ‘A’ journal in ERIH list (2007)] [View Article]


 45. Terzis, V., Moridis, C. N., Economides, A. A. & Rebolledo Mendez (2013) Computer based assessment acceptance: A cross-cultural study in Greece and Mexico Journal of Educational Technology & Society, Vol. 16, No. 3, pp. 411-424 IEEE. ISSN 1436-4522. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.267 (2005), 0.469 (2006), 0.475 (2007), 0.904 (2008), 1.067 (2009), 1.171 (2012); SJR= 0.042 (2007), 0.038 (2008), 0.04 (2009); SNIP= 1.622 (2007), 1.803 (2008), 0.579 (2009); H-index (based on Scopus)= 12 (2007), 17 (2008); ‘B’ journal in ERIH list (2007); ARC/ERA = A (2009), B (2010)] [View Article]


 46. V. Terzis, C.N. Moridis & A.A. Economides (2013) Measuring instant emotions based on facial expressions during computer-based assessment Personal and Ubiquitous Computing. Vol. 17, No. 1, pp. 43-52 Springer. ISSN (print): 1617-4909, ISSN (electronic): 1617-4917. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.554] [View Article]


 47. Σαλαβασίδης Π. & Οικονομίδης, Α. (2013) Αξιοποιώντας το εργαστήριο ΣΕΠΕΗΥ: Ηλεκτρονική ψηφοφορία Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 10-12 Μαϊου, Πειραιάς [View Article]


 48. Σαλαβασίδης Π. & Οικονομίδης, Α. (2013) Στάσεις των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την ηλεκτρονική ψηφοφορία Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Προκλήσεις και Προοπτικές 12-14 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σελ. 1-10 [View Article]


 49. Nikou, S. A. & Economides, A.A. (2013) Student achievement in paper, computer/web and mobile based assessment In Proceedings of the 6th Balkan Conference on Informatics (BCI) September 19-21, Thessaloniki, Greece. ACM [View Article]


 50. Papamitisou, Z. & Economides, A. A. (2013) Towards the alignment of computer-based assessment outcome with learning goals: The LAERS architecture In Proceedings of IC3e 2013 (IEEE Conference on e-Learning, e-Management and e-Services) Kucing, Sarawak, Malaysia, 2-4 December [View Article]


 51. Nikou, S. & Economides, A. A. (2013) Mobile assessment: State-of-the-art In: Z. Berge and L. Muilenburg (eds.), Handbook of Mobile Learning, Chapter 30 Routledge Publishing. ISBN: 978-0-415-50369-3 [View Article]


 52. Nikou, S. & Economides, A. A. (2013) Mobile assessment: State-of-the-art In: Z. Berge and L. Muilenburg (eds.), Handbook of Mobile Learning Chapter 30, Routledge Publishing. ISBN: 978-0-415-50369-3 [View Article]


 53. Terzis, V. & Economides, A. A. (2012) How student's personality traits affect computer based assessment acceptance: Integrating BFI with CBAAM Computers in Human Behavior, Vol. 28, No. 5, pp. 1985-1996 Elsevier. ISSN: 0747-5632. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.677 (2010), 1.865 (2011)] [View Article]


 54. Terzis, V. & Economides, A. A. (2012) The effect of emotional feedback on behavioral intention to use computer based assessment Computers & Education, Vol. 59, No. 2, pp. 710-721 Elsevier. ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010); ‘A’ journal in ERIH list (2007)] [View Article]


 55. Palaiologk, A. S., Economides, A. A., Tjalsma, H. D. & Sesink, L. B. (2012) An Activity-Based Costing model for long-term preservation and dissemination of digital research data: The case of DANS International Journal on Digital Libraries (IJDL), Vol. 12, No. 4, pp. 195-214 Springer Verlag. ISSN (print): 1432-5012, ISSN (electronic): 1432-1300. [SJR= 0.045 (2010), 0.040 (2011); H-index (based on Scopus) = 13 (2011)] [View Article]


 56. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2012) Applause as an achievement-based reward during a computerised self-assessment test British Journal of Educational Technology (BJET), Vol. 43, No. 3, pp. 489-504 Blackwell Publishing. Print ISSN: 0007-1013, Online ISSN: 1467-8535. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.311 (2004), 0.593 (2005), 0.406 (2006), 0.574 (2007), 1.041 (2008), 1.255 (2009); SJR= 0.04 (2007), 0.043 (2008), 0.064 (2009); SNIP= 1.323 (2007), 1.946 (2008), 0.795 (2009); H-index (based on Scopus)= 14 (2007), 20 (2008); ‘B’ journal in ERIH list (2007); ARC/ERA = A* (top 5%) (2009), A (2010)] [View Article]


 57. C.N. Moridis & A.A. Economides (2012) Affective learning: Empathetic agents with emotional facial and tone of voice expressions IEEE Transactions on Affective Computing Vol. 3, No. 3, pp. 260-272 IEEE. Print ISSN: 1949-3045 [View Article]


 58. Siakas, E. & Economides, A. A. (2012) Adaptive learning- Mapping personality types to learning styles In: Proceedings of INSPIRE Conference 20-23 August, Tampere, Finland [View Article]


 59. Σαλαβασίδης, Π.Κ. & Οικονομίδης, Α.Α. (2012) Ηλεκτρονική ψηφοφορία: Η άποψη των μαθητών Πληροφορική & Νέο Σχολείο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, 30/3 - 1/4, Πάτρα [View Article]


 60. C.N. Moridis, V. Terzis, A.A. Economides, A. Karlovasitou, & V.E. Karabatakis (2012) Using EEG frontal asymmetry to predict IT user's perceptions In: Gmunden Retreat on NeuroIS 2012 Proceedings 3-6 June, Gmunden, Austria [View Article]


 61. C.N. Moridis, V. Terzis, A.A. Economides, A. Karlovasitou, & V.E. Karabatakis (2012) Integrating TAM with EEG frontal asymmetry In: Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2012) 3-8 Sept., Minho, Portugal. [View Article]


 62. Economides, A. A. & Terzis, V. (2011) Financial analysis for professional test centres in Greece International Journal of Technology Enhanced Learning, Vol. 3, No. 3, pp. 266-283 Inderscience. ISSN (Online): 1753-5263, ISSN (Print): 1753-5255 [View Article]


 63. Terzis, V. & Economides, A. A. (2011) The acceptance and use of computer based assessment Computers & Education, Vol. 56, No. 4, pp. 1032-1044 Elsevier. ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010); ‘A’ journal in ERIH list (2007)] [View Article]


 64. V. Terzis & A.A. Economides (2011) Computer based assessment: Gender differences in perceptions and acceptance Computers in Human Behavior, Vol. 27, No 6, pp. 2108-2122 Elsevier. ISSN: 0747-5632. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.677 (2010), 1.865 (2011)] [View Article]


 65. C. Moridis, M.A. Klados, V. Terzis, A. Economides, A. Karlovasitou, P. Bamidis & V. Karabatakis (2011) Audiovisual stimulation to influence Alpha Brain Oscillations: An EEG study of gender differences Neuroscience Letters, Vol. 500, No. 1, p. e51 Elsevier. ISSN: 0304-3940. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =1.925 (2010)] [View Article]


 66. C.N. Moridis, M.A. Klados, V. Terzis, A.A. Economides, A. Karlovasitou, P.D. Bamidis & V.E. Karabatakis (2011) Audio-visual stimulation to influence Alpha Brain Oscillations: An EEG study of gender differences Society of Applied Neuroscience, Annual Conference 5-8 May, Thessaloniki, Greece [View Article]


 67. Terzis, V., Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2011) The extension of computer based assessment acceptance model with Perceived Importance In: Proceedings of the International Conference on Interactive Computer-Aided Blended Learning (ICBL2011) 2-4 November, Antigua, Guatemala [View Article]


 68. Terzis, V. & Economides, A. A. (2010) E-certification: financial analysis and ECDL (European Computer Driving Licence) Hellas case. International Journal of Education Economics and Development, Vol. 1, No. 4, pp. 348-365. Inderscience. ISSN (Online): 1759-5681, ISSN (Print): 1759-5673 [View Article]


 69. Economides, A. A. & Grousopoulou, A. (2010) Mobiles in education: Students' usage, preferences and desires International Journal of Mobile Learning and Organisation, Vol. 4, No. 3, pp. 235-252 Inderscience. ISSN (Online): 1746-7268, ISSN (Print): 1746-725X. [ARC/ERA = C (2010)] [View Article]


 70. Tzatzara, K. & Economides, A. A. (2010) Gender differences in digital music distribution methods Peer-to-Peer Networking and Applications, Vol. 3, No. 2, pp. 161-171 Springer, ISSN (Print): 1936-6442, ISSN (Online): 1936-6450. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 0.417 (2010)] [View Article]


 71. Chatzopoulou, D. I. & Economides, A. A. (2010) Adaptive assessment of student's knowledge in programming courses Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 26, No. 4, pp. 258-269 Wiley-Blackwell. ISSN (Print): 0266-4909, ISSN (Online): 1365-2729. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) = 1.065 (2008), 1.313 (2009); SJR= 0.05 (2007), 0.05 (2008), 0.051 (2009); SNIP= 2.21 (2007), 3.345 (2008), 0.941 (2009); H-index (based on Scopus) = 23 (2008); ARC/ERA = A (2009), A (2010)] [View Article]


 72. Moridis, C. N., Klados, M. A., Terzis, V., Economides, A. A., Karabatakis, V. E., Karlovasitou, A. & Bamidis, P. D. (2010) Affective learning: Empathetic embodied conversational agents to modulate brain oscillations In: Magjarevic, R., Nagel, J. H., Bamidis, P. D. & Pallikarakis, N. (Eds.), Proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON 2010) Chalkidiki, Greece. Springer Verlag IFBME Proceedings Series Vol. 29, pp. 675-678 ISSN: 1680-0737 (Print) 1433-9277 (Online) [View Article]


 73. Moridis, C. N., Klados, M. A., Kokkinakis, I., Terzis, V., Economides, A. A., Karlovasitou, A., Bamidis, P. D. & Karabataki, V. E. (2010) The impact of audio-visual stimulation on alpha brain oscillations: An EEG study In: Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine Corfu, Greece, 3-5 November, 2010 IEEE. ISBN 978-1-4244-6559-0. Doi: 10.1109/ITAB.2010.5687651 [View Article]


 74. Terzis, V., Moridis, C.N. & Economides, A. A. (2010) Measuring instant emotions during a self-assessment test: The use of FaceReader In: A.J. Spink, F. Grieco, O.E. Krips, L.W.S. Loijens, L.P.J.J. Noldus, and P.H. Zimmerman (Eds.), Proceedings of Measuring Behavior 2010, 7th International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research 24-27 August, 2010, Eidhoven, The Netherlands, pp. 192-195. ACM. ISBN: 978-1-60558-926-8. doi>10.1145/1931344.1931362 [View Article]


 75. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. (2010) The implementation of a server-based computerized adaptive testing on mobile devices (CAT-MD) In: Novel Developments in Web-Based Learning Technologies: Tools for Modern Teaching, N. Karacapilidis (ed.), Chapter 20, pp. 316-326 Information Science Reference. ISBN: 978-60566-938-0 [View Article]


 76. Michailidou, A. & Economides, A. (2010) Gender and diversity in collaborative virtual teams In: Scott Rummler and Kwong Bor Ng (Eds.), Collaborative Technologies and Applications for Interactive Information Design: Emerging Trends in User Experiences, pp. 260-277 Information Science Reference, IGI-Global [View Article]


 77. Moridis, C. & Economides, A. A. (2009). Mood recognition during online self-assessment test. IEEE Transactions on Learning Technologies, Vol. 2, No. 1, pp. 50-61. IEEE. ISSN: 1939-1382 [View Article]


 78. Economides, A. A. (2009). Conative feedback in computer-based assessment. Computers in the Schools, Haworth Press. ISSN: 0738-0569, Electronic ISSN: 1528-7033. [SJR= 0.034 (2007); H-index= 1] [View Article]


 79. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2009). Prediction of student's mood during an online test using formula-based and neural network-based methods. Computers & Education. Elsevier . ISSN: 0360-1315. [JCR Impact factor (Thomson Reuters) =0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007), 2.19 (2008), 2.059 (2009); SJR= 0.051 (2007), 0.052 (2008), 0.055 (2009); SNIP= 3.193 (2007), 3.653 (2008), 1.301 (2009); H-index (based on Scopus)= 21 (2007), 30 (2008); ARC/ERA = A* (top 5% journal) (2009), A (2010); 'A' journal in ERIH list (2007)] [View Article]


 80. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2009). Classification models of student's mood during an online self-assessment test. International Journal of Knowledge & Learning, Vol. 5, No. 1, pp. 50-61. Inderscience. ISSN (Online): 1741-1017, ISSN (Print): 1741-1009 [View Article]


 81. Economides, A. A. (2009). Adaptive context-aware pervasive and ubiquitous learning. International Journal of Technology Enhanced Learning, Vol. 1, No 3, pp. 169-192, Inderscience. ISSN (Online): 1753-5263, ISSN (Print): 1753-5255 [View Article]


 82. Economides, A. A. & Roupas, C. (2009). Evaluating computerized adaptive testing systems. In: Solutions and Innovations in Web-Based Technologies for Augmented Learning: Improved Platforms, Tools and Applications, N. Karacapilidis (ed.), IGI-Global. ISBN: 978-1-60566-238-1 [View Article]


 83. Angelou, G. & Economides, A. A. (2009) E-learning business risk management with real options In: Best Practices and Conceptual Innovations in Information Resources Management: Utilizing Technologies to Enable Global Progression, M. Khosrow-Pour (ed.) IGI Global Publ. ISBN: 978-1-60566-128-5 [View Article]


 84. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. (2009) CAT-MD: Computerized Adaptive Testing on Mobile Devices In Novel Approaches in Web-Based Learning Technologies: Tools for Modern Teaching (Advances in Information Web-Based Learning Technologies series) IGI Global [View Article]


 85. Economides, A. A. & Grousopoulou, A. (2008). Use of mobile phones by male and female Greek students. International Journal of Mobile Communications (IJMC), Vol. 6, No. 6, pp. 729-749, Inderscience. ISSN (Online): 1741-5217, ISSN (Print): 1470-949X. [H-Index (based on Harzing's Publish or Perish software) = 22 (2003-2007); cites per paper = 7.02 (2003-07); SJR= 0.081 (2007); H-Index (based on Scopous) = 12 (2007); acceptance rate = 20%; 'C' journal in Australian Ranking of Journals (2009)]. [View Article]


 86. Moridis, C. & Economides, A. A. (2008). Towards computer-aided affective learning systems: a literature review. Journal of Educational Computing Research, Vol. 39, No. 4, pp. 313-337. Baywood Publishing Co. ISSN: 0735-6331. ['A' journal in ERIH list (2007); 'C' journal in Australian Ranking of Journals (2009); SJR= 0.040 (2007); H-index= 17] [View Article]


 87. Economides, A. A. (2008). Requirements of mobile learning applications. International Journal of Innovation and Learning. Vol. 5, No. 5, pp. 457-479, Inderscience. ISSN (Online): 1741-8089, ISSN (Print): 1471-8197. [SJR= 0.049 (2007); H-index (based on Scopous) = 7 (2007); H-index (based on Harzing) = 18 (2003-08); cites per paper = 4.46 (2003-08); acceptance rate= 19%; 'C' journal in Australian Ranking of Journals (2009)] [View Article]


 88. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2008). A computer method for giving adequate feedback to students current mood. IEEE Multidisciplinary Engineering Education Magazine (selected papers presented at IMCL 2008), Vol. 3, No. 3, pp. 104-107, IEEE. ISSN: 1558-7908 [View Article]


 89. Economides, A. A. (2008). Culture-aware collaborative learning. Multicultural Education and Technology Journal, Vol. 2, No. 4, pp. 243-267, Emerald. ISSN: 1750-497X [View Article]


 90. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. A. (2008). CAT-MD: Computerized adaptive testing on mobile devices. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (extended versions of the best papers presented at m-ICTE2006 Conference), Vol. 3, No. 1, pp. 13-20. IGI Global. ISSN: 1548-1093, E-ISSN: 1548-1107 [View Article]


 91. Economides, A. A. & Nikolaou, N. (2008). Evaluation of handheld devices for mobile learning. International Journal of Engineering Education (IJEE), Vol. 24, No. 1, January, pp. 3-13. ISSN (printed): 0949-149X, ISSN (electronic): 0742-0269. [Impact factor SCI= 0.228 (2004), 0.304 (2005), 0.355 (2006), 0.356 (2007), 'B' journal in ERIH list (2007); 'A' journal in Australian Ranking of Journals (2009); SJR= 0.041 (2007); H-index= 12] [View Article]


 92. Triantafillou, E., Georgiadou, E. & Economides, A. A. (2008). The design and evaluation of a computerized adaptive test on mobile devices. Computers & Education, Vol. 50, No. 4, pp. 1319-1330, Elsevier. ISSN: 0360-1315. [Impact factor SSCI=0.968 (2005), 1.085 (2006), 1.602 (2007); A* (top 5% journal) in Australian Ranking of Journals (2009); 'A' journal in ERIH list (2007); SJR= 0.057 (2007); H-index= 21] [View Article]


 93. Economides, A. A. & Moridis, C. N. (2008). Adaptive self-assessment trying to reduce fear. In C. Dini and S. Dascalu (eds.) Proceedings of the First International Conference on Advances in Computer-Human Interaction (ACHI 2008), pp. 158-163, Martinique, 10-15 Sainte Luce, Martinique, IEEE Computer Soc. Press. ISBN: 0-7695-3086-9 [View Article]


 94. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2008). MANET-based outdoor collaborative learning. In M.E. Auer and A.Y. Al-Zoubi (eds.) Proceedings of the 3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning (IMCL), Amman, Jordan, 16-18 April, International Association of Online Engineering. ISBN: 978-3-89958-351-9 [View Article]


 95. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2008). Modelling student's mood during an online self-assessment test. The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto, First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 334-341. ISBN: 978-3-540-97782-0 [View Article]


 96. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2008). A computer method for giving adequate feedback to students current mood. In Proceedings of the 3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning (IMCL), Amman, Jordan, 16-18 April, International Association of Online Engineering. ISBN: 978-3-89958-351-9 [View Article]


 97. Economides, A. A. (2008). Context-aware mobile learning. The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto, First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 213-220. ISBN: 978-3-540-97782-0 [View Article]


 98. Economides, A. A. & Roupas, C. (2008). Evaluation of computer adaptive testing systems. In: End-User Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Chapter 3.26, Steve Clarke (ed.), International Science Reference (IGI Global). ISBN: 978-1-59904-945-8 [View Article]


 99. Michailidou, A. & Economides, A.A. (2008) Gender and Diversity in Collaborative Virtual Teams. In: Computer Supported Collaborative Learning: Best Practices and Principles for Instructors, K. L. Orvis and A.L.R. Lassiter (eds.), pp. 199-224, IGI Global, ISBN: 978-1-59904-753-9. [View Article]


 100. Economides, A. A. (2008) Context-aware mobile learning. The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 213-220. ISBN: 978-3-540-97782-0 First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. [View Article]


 101. Moridis, C. N. & Economides, A. A. (2008) Modelling student’s mood during an online self-assessment test The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 334-341. ISBN: 978-3-540-97782-0 [View Article]


 102. Angelou, G. & Economides, A. A. (2008) E-Learning investments evaluation: A multicriteria model Proceedings of the 2nd International Conference on Educational Economics August 2008, Athens, Greece [View Article]


 103. Economides, A. A. & Roupas, C. (2008) Evaluation of computer adaptive testing systems In: H. Nemati (ed.), Information Security and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications Chapter 2.1, IGI-Global. ISBN: 978-1-59904-937-3 [View Article]


 104. Angelou, G.N. & Economides, A. A. (2007). E-learning investment risk management. Information Resource Management Journal (IRMJ), Vol. 20, No. 4, pp. 80-104, October - December, IGI Global. ISSN: 1040-1628, E-ISSN: 1533-7979. ['C' journal in Australian Ranking of Journals (2009)] [View Article]


 105. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. (2007). The role of user model in CAT: Exploring adaptive variables. Technology, Instruction, Cognition and Learning (TICL), Vol. 5, No, 1, pp. 69-89, Old City Publishing. ISSN (printed): 1543-0537, ISSN (electronic): 1540-0174. ['B' journal in Australian Ranking of Journals (2009)] [View Article]


 106. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. A. (2007). Applying adaptive variables in computerised adaptive testing. Australasian Journal of Educational Technology (AJET), Vol. 23, No. 3, pp. 350-370, ASCILITE (Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education). ISSN (Printed): 1449-3038, ISSN (Online): 1449-5554. ['A' journal in Australian Ranking of Journals (2009)] [View Article]


 107. Vasiliou, A. & Economides, A. A. (2007). Mobile collaborative learning using multicast MANETs. International Journal of Mobile Communications (IJMC), Vol. 5, No. 4, pp. 423-444, Inderscience. ISSN (Online): 1741-5217, ISSN (Print): 1470-949X. [H-Index (based on Harzing?s Publish or Perish software) = 22 (2003-2007); cites per paper = 7.02 (2003-07); SJR= 0.081 (2007); sjr= 0.081 (2007); H-Index (based on Scopous) = 12 (2007); acceptance rate = 20%; 'C' journal in Australian Ranking of Journals (2009)] [View Article]


 108. Georgiadou, E., Triantafillou, E. & Economides, A.A. (2007) A review of item exposure control strategies for Computerised Adaptive Testing developed from 1983 to 2005. Journal of Technology, Learning, and Assessment. Vol. 5, No 8, May, Technology and Assessment Study Collaborative. ISSN: 1540-2525 [View Article]


 109. Vasiliou, A. & Economides, A.A (2007). Game-based learning using MANETs, In N. Mastorakis and Ph. Dondon (eds.) Proceedings of The 4th WSEAS/ASME International Conference on Engineering Education (EE'07), pp. 154-159. Agios Nikolaos, Crete. Greece, 24-26 July. WSEAS Press. ISBN: 978-960-8457-93-5 [View Article]


 110. Economides, A. A. (2006). Adaptive feedback characteristics in CAT (Computer Adaptive Testing). International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, Vol. 3, No. 8, August, pp. 15-26. ISSN: 1550-6908 [View Article]


 111. Georgiadou, E., Triantafillou, E. & Economides, A. A. (2006). Evaluation parameters for computer adaptive testing. British Journal of Educational Technology (BJET), Vol. 37, No 2, pp. 261-278, Blackwell Publishing. Print ISSN: 0007-1013, Online ISSN: 1467-8535. [Impact factor SSCI=0.311 (2004), 0.593 (2005), 0.406 (2006), 0.574 (2007); 'B' journal in ERIH list (2007); A* (top 5%) journal in Australian Ranking of Journals (2009); SJR= 0.045 (2007); H-index= 14] [View Article]


 112. Economides, A. A. (2006). Emotional feedback in CAT (Computer Adaptive Testing). International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, Vol. 3, No. 2, February, pp. 11-20. ISSN: 1550-6908 [View Article]


 113. Economides, A.A. (2006) Adaptive mobile learning, In Proceedings IEEE WMUTE - 4th International Workshop on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technologies in Education, pp. 26-28, Athens, Greece, November, IEEE [View Article]


 114. Giouroglou C. & Economides A.A. (2006) Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Thessaloniki, Greece, pp. 845-850, October [View Article]


 115. Triantafillou, E., Georgiadou, E. & Economides, A.A. (2006) Adaptive hypermedia systems: a review of adaptivity variables, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Thessaloniki, Greece, pp. 75-82 [View Article]


 116. Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A.A. (2006) CAT-MD: Computer Adaptive Test on Mobile Devices. In Mendez-Vilas, A. Solano Martin, J.A. Mesa Gonzalez and J. Mesa Gonzalez (eds.), Current Developments in Technology-Assisted Education (2006), Vol. II: Technological Science Education, Collaborative Learning, Knowledge Management", Proceedings IV International Conference on Multimedia and ICTs in Education (m-ICTE2006), pp. 773-777. Seville, Spain, Formatex, Badajoz, Spain [View Article]


 117. Μιχαηλίδου, Α. & Οικονομίδης, A.A. (2006) Θέματα Αξιολόγησης Εικονικών Συνεργατικών Περιβαλλόντων, Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόμης, (επιμέλεια), Εισαγωγή στη Συνεργασία Υποστηριζόμενη απο Υπολογιστή, Κλειδάριθμος [View Article]


 118. Economides, A. A. (2005). Collaborative Learning Evaluation (CLE) framework. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 4, Vol. 2, pp. 339-346, October, WSEAS. ISSN: 1790-1979. [Acceptance Rate= 8%] [View Article]


 119. Economides, A. A. (2005). Personalized feedback in CAT. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 3, Volume 2, pp. 174-181, July, WSEAS. ISSN: 1790-1979. [Acceptance Rate= 8%] [View Article]


 120. Economides, A.A. (2005) Computer adaptive testing quality requirements, Proceedings of the E-Learn 2005 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, pp. 288-295, Vancouver, Canada, 24-28 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-57-6 [View Article]


 121. Giouroglou, H. & Economides, A.A. (2005) The development of the adaptive item language assessment (AILA) for mixed-ability students, In Griff Richards (ed.) Proceedings E-Learn 2005 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, pp. 643-650, Vancouver, Canada, 24-28 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-57-6 [View Article]


 122. Economides, A.A. (2005) Evaluation of collaborative learning systems, In D. Triantis and F. Vallianatos (eds.) Proceedings of the 2005 International Conference on Engineering Education, pp. 169-175, Vouliagmeni, Athens, 8-10 July, WSEAS. ISBN: 960-8457-28-9 [View Article]


 123. Economides, A.A. (2005) Adaptive feedback evaluation, Proceedings 5th WSEAS International Conference on Distance Learning and Web Engineering (DIWEB'05), pp. 134-139 [View Article]


 124. Economides, A.A. (2005) Adaptive Orientation Methods in Computer Adaptive Testing, In Griff Richards (ed.) Proceedings E-Learn 2005 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, pp. 1290-1295, Vancouver, Canada, 24-28 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-57-6 [View Article]


 125. Giouroglou, H. & Economides, A.A. (2005) An Implemented Theoretical Framework for a Common European Foreign Language Adaptive Assessment, Proceedings ICODL 2005, 3rd International Conference on Open and Distance Learning Applications of Pedagogy and Technology, Greek Open University, Patra, Greece [View Article]


 126. Lamboudis, D., Economides, A.A. & Pappas, C. (2005) Applying Work Flow Reference Model in Adaptive Learning, In Griff Richards (ed.) Proceedings E-Learn 2005 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, pp. 856-859, Vancouver, Canada, 24-28 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-57-6 [View Article]


 127. Mantzari, D. & Economides, A.A. Cost analysis for e-learning foreign languages European Journal of Open and Distance Learning, http://www.eurodl.org, November, EDEN (European Distance and E-learning Network). ISSN: 1027-5207 [View Article]


 128. Μιχαηλίδου, A. & Οικονομίδης, A. A. (2004). Ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον για τηλε-διδασκαλία ηλεκτρονικού εμπορίου. Θέματα στην Εκπαίδευση, Τόμος 5, Τεύχος 1-2, σελ. 101-132. ISSN 1109-5547 [View Article]


 129. Lamboudis, D. & Economides, A. A. (2004). Adaptive exploration of user knowledge in computer based testing. WSEAS Transactions on Communications, Vol. 3, Issue 1, pp. 322-327, WSEAS. ISSN: 1109-2742. [Acceptance Rate= 10.66%; SJR= 0.033 (2007); H-index= 3; SCImago= 0.039] [View Article]


 130. Lamboudis, D. & Economides, A.A. (2004) Adaptive exploration of user knowledge in computer based testing, In Proceedings 6th International Conference on TELEINFO - Telecommunication Systems and Computer Science, (also in WSEAS Transactions on Communications, Vol. 3, Issue 1), Cancun, Mexico, 12-15 May, WSEAS [View Article]


 131. Giouroglou, H. & Economides, A. (2004) State-of-the-Art and adaptive open-closed items in adaptive foreign language assessment, In Proceedings of the 4th Hellenic Conference with International Participation: Informational and Communication Technologies in Education, Vol. A, pp. 747-756. Athens, 29 September- 3 October. New Technologies Publ. ISBN: 960-88359-1-7 [View Article]


 132. Γεωργιάδου, Ε. & Οικονομίδης, A. (2004) Υπερμέσα και Τηλεκπαίδευση: Ζητήματα Σχεδιασμού, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Ελληνική Εκπαίδευση, επιμέλεια Ι. Βλαχάβας κα., Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 176-198 [View Article]


 133. Michailidou, A. & Economides, A. A. (2003). Elearn: Towards a collaborative educational virtual environment. Journal of Information Technology Education, Vol. 2, pp. 131-152, ISI (Informing Science Institute). ISSN (printed): 1539-3585. ['C' journal in Australian Ranking of Journals (2009)] [View Article]


 134. Georgiadou, E. & Economides, A. A. (2003). An evaluation instrument for hypermedia courseware. Educational Technology & Society, Vol. 6, No 2, pp. 31-44, IEEE. ISSN: 1436-4522. [SSCI impact factor=0.267 (2005), 0.469 (2006), 0.475 (2007); acceptance rate= 21.50%; 'B' journal in ERIH list (2007); 'A' journal in Australian Ranking of Journals (2009); SJR= 0.047 (2007); H-index= 12] [View Article]


 135. Lamboudis, D., Economides, A. & Papastergiou, A. (2003) Adaptive exploration of assessment results under uncertainty, In Proceedings 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT '03, pp. 460-461, Athens, Greece, 9-11 July, IEEE Computer Society. ISBN: 0-7695-1967-9. [View Article]


 136. Mamoukaris, K.V. & Economides, A.A. (2003) Wireless technology in educational system, In Proceedings 11th International PEG Conference, Powerful ICT Tools for Learning and Teaching, PEG '03, St. Petersburg, Russia, 28 June- 1 July, CD-ROM. [View Article]


 137. Giouroglou, H. & Economides, A. (2003) Cognitive CAT in foreign language assessment, In Proceedings 11th International PEG Conference, Powerful ICT Tools for Learning and Teaching, PEG '03, St. Petersburg, Russia, 28 June- 1 July, CD-ROM [View Article]


 138. Giouroglou, H. & Economides, A. (2002) Evaluation of an instructors' training programme from the instructors' point of view, Proceedings SITE 2002, 13th Annual Conference of the Society for Information Technology and Teacher Education, pp. 1897-1901, AACE 2002 [View Article]


 139. Giouroglou, H. & Economides, A. (2002) Evaluation of a teachers' training web site based on inspection and log analysis, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, τόμος Β, σελ, 483-486, 2002 [View Article]


 140. Leventis, A. & Economides, A.A. (2002) Development of a school Web site from young pupils as a didactic challenge, Proceeding. 3rd ICICTE (International Conference on Information & Communication Technologies in Education), pp. 595-602, INEAG [View Article]


 141. Michailidou, A. & Economides, A.A. (2002) Elearn: a collaborative educational virtual environment, In M. Driscoll and Th.C. Reeves (eds.) Proceedings E-Learn 2002 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, pp. 690-697, Montreal Canada, 15-19 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-46-0 [View Article]


 142. Lamboudis, D. & Economides, A.A. (2002) Managing time thresholds in mixed-initiative learning environments, In M. Driscoll and Th.C. Reeves (eds.) Proceedings E-Learn 2002 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, pp. 1746-1749, Montreal, Canada, 15-19 October, AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). ISBN: 1-880094-46-0 [View Article]


 143. Giouroglou, H. & Economides, A.A. (2002) Lifelong learning: the European dimension of training teachers of foreign languages in ICTs and conclusions drawn from the project EP.E.N.D.Y.SH., E-Learn 2002 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, AACE 2002 [View Article]


 144. Γεωργιάδου, Ε.& Οικονομίδης, A. (2001) Όργανο αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη - Eκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο, CD-ROM, ΥΠΕΠΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001 [View Article]


 145. Λεβέντης, Α. & Οικονομίδης, A. (2001) Μάθηση μέσω δράσης με την βοήθεια λογισμικών παιχνιδιών (Συστήματα εξάσκησης και παιχνίδια προσομοίωσης), Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη - Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο, CD-ROM, ΥΠΕΠΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001 [View Article]


 146. Υψηλάντης, Γ., Γκιούρογλου, X. & Οικονομίδης, A. (2001) Evaluation of EFL Internet-based material, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη - Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο, CD-ROM, ΥΠΕΠΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001 [View Article]


 147. Μιχαηλίδου, Α., Οικονομίδης, A. & Γεωργιάδου, Ε. (2001) Συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα και χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία-ενδεικτικές αναλύσεις και συγκρίσεις, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, σελ, 130-147, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Greece [View Article]


 148. Μαμούκαρης, Κ.Β. & Οικονομίδης, A.A. (2001) Τεχνολογική υποδομή μαθημάτων τηλε-εκπαίδευσης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Greece [View Article]


 149. Λεβέντης, Α. & Οικονομίδης, A. (2001) Παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού στον τομέα των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών (Examples of educational packages from the social and economic domain), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece [View Article]


 150. Λεβέντης, Α.& Οικονομίδης, Α. (2001) Σχολικά έργα για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων - η μοντελοποίηση στο μάθημα Πληροφορικής (School projects for system developing methods- modeling in computer science), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece [View Article]


 151. Giouroglou, H. & Economides, A. (2001) Computer conferencing in EAP in the threshold of the multicultural higher education, 4th Annual Conference for the use of technology in the classroom "Tech Tactics Across the Curriculum", Koc University, Turkey [View Article]


 152. Georgiadou, E., Economides, A.A., Michailidou, A. & Mosha, A. (2001) Evaluation of educational software designed for the purpose of teaching programming, Proceedings 9th ICCE SchoolNet 2001 International Conference on Computers in Education, pp. 745-752, AACE [View Article]


 153. Georgiadou, E., Economides, A.A., Michailidou, A. & Mosha, A. (2001) Evaluation of online educational software designed for the purpose of teaching programming, Proceedings WebNet2001 World Conference on the WWW and Internet, pp. 399-404, AACE 2001 [View Article]


 154. Γεωργιάδου, Ε. & Οικονομίδης, A. (2001) Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου, επιμέλεια Γ. Μπαγάκης, σελ. 459-465, εκδόσεις Μεταίχμιο [View Article]


 155. Mamoukaris, K. V., Economides, A. A. & Delchanidou, N. E. (2000). Evaluation of Web-based educational systems. Journal of the Academy of Business Education, Vol. 1, Academy of Business Education. ISSN (printed): 0021-9444 [View Article]


 156. Mamoukaris, K.V., Bakatselos, C.L. & Economides, A.A. (2000) Educational software for mathematics; a Greek reality, Proceedings IWALT 2000, International Workshop on Advanced Learning Technologies, pp. 79-80, IEEE [View Article]


 157. Georgiadou, E. & Economides, A.A. (2000) Evaluation factors of educational software, Proceedings IWALT 2000, International Workshop on Advanced Learning Technologies, pp. 113-120, IEEE [View Article]


 158. Λεβέντης, Α. & Οικονομίδης, A. (2000) Ο οικοδομητισμός ως παράδειγμα μάθησης, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece [View Article]


 159. Γκραγκόπουλος, Ι. & Οικονομίδης, A.A. (2000) Ανάπτυξη Intranet για τον κατανεμημένο έλεγχο εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών του έργου ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece [View Article]


 160. Μαμούκαρης, Κ. & Οικονομίδης, A. (2000) Πολυμεσικές εφαρμογές για τη διδασκαλία των μαθηματικών, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece [View Article]


 161. Γεωργιάδου, Ε. & Οικονομίδης, A. (2000) Potential of the World Wide Web in education, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Πατρών, Greece [View Article]


 162. Λεβέντης, Α. & Oικονομίδης, A. (2000) Θεωρίες μάθησης και η εφαρμογή αυτών σε πολυμεσικά εκπαιδευτικά πακέτα, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή - Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, CD-ROM, Πανεπιστήμιο Πατρών, Greece [View Article]


 163. Economides, A.A. (2000) Software for Test Development and Automated Grading, Conference on English for Specific Purposes and Information Technology, University of Macedonia, Greece. [View Article]


 164. Φωτίου, Σ.Ι. & Οικονομίδης, A. (2000) Διάχυση γνώσης στην κοινωνία των πληροφοριών-από τη σιωπηρή στην κωδικοποιημένη γνώση και αντίστροφα, Πρακτικά Συνεδρίου Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σελ. 98-103, ΕΠΥ, Greece [View Article]


 165. Mamoykaris, K. & Economides, A.A. (1999) Important criteria for Web-based educational systems, Proceedings International Conference New Horizons in Industry and Education, CD-ROM, Santorini, Greece, 9-10 September [View Article]


 166. Mamoykaris, K. & Economides, A.A. (1999) Assessment and comparison of Web-based educational environments, Proceedings WebNet-99, World Conference on WWW and Internet, pp.677-682, AACE. [View Article]


 167. Baklavas, G., Economides, A.A. & Roumeliotis, M. (1999) Evaluation and comparison of Web-based testing tools, Proceedings WebNet-99, World Conference on WWW and Internet, pp. 81-86, AACE [View Article]


 168. Economides, A.A., Georgiou, A. & Karagiannidis, C. (1999) Acceptability evaluation of Web based courses, Proceedings 19th World Conference on Open Learning and Distance Education, CD-ROM, ICDE [View Article]


 169. Οικονομίδης, A.A. (1997) Επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω Ιντερνετ, Πρακτικά. 3ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σελ. 149-158, TEE [View Article]


 170. Οικονομίδης, A.A.(1995) Τηλεκπαίδευση και Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Πρακτικά Συνεδρίου Η Κοινωνία της Πληροφορίας, σελ. 229-239, ΤΕΕ, Greece. [View Article]