Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Ηλεκτρονική Επιχείρηση & Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 1. Σαλαβασίδης Π. & Οικονομίδης, Α. (2013) Αξιοποιώντας το εργαστήριο ΣΕΠΕΗΥ: Ηλεκτρονική ψηφοφορία Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 10-12 Μαϊου, Πειραιάς [View Article]


 2. Σαλαβασίδης Π. & Οικονομίδης, Α. (2013) Στάσεις των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την ηλεκτρονική ψηφοφορία Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Προκλήσεις και Προοπτικές 12-14 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σελ. 1-10 [View Article]


 3. Palaiologk, A. S., Economides, A. A., Tjalsma, H. D. & Sesink, L. B. (2012) An Activity-Based Costing model for long-term preservation and dissemination of digital research data: The case of DANS International Journal on Digital Libraries (IJDL), Vol. 12, No. 4, pp. 195-214 Springer Verlag. ISSN (print): 1432-5012, ISSN (electronic): 1432-1300. [SJR= 0.045 (2010), 0.040 (2011); H-index (based on Scopus) = 13 (2011)] [View Article]


 4. Σαλαβασίδης, Π.Κ. & Οικονομίδης, Α.Α. (2012) Ηλεκτρονική ψηφοφορία: Η άποψη των μαθητών Πληροφορική & Νέο Σχολείο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, 30/3 - 1/4, Πάτρα [View Article]


 5. A. Economides & A. Kontaratou (2011) Hotels pricing at travel search engines International Journal of Online Marketing (IJOM), Vol. 1, No. 4, pp. 64-74 IGI Global. ISSN: 2156-1753, EISSN: 2156-1745 [View Article]


 6. Emmanouilidis, E. C. & Economides, A. A. (2010) ICT usage by Greek accountants. International Journal of Information Systems in the Service Sector. IGI-Global. ISSN: 1935-5688; EISSN: 1935-5696. Accepted [View Article]


 7. Emmanouilidis, E. C. & Economides, A. A. (2010) ICT usage by Greek accountants In: Electronic Services: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, pp. 1041-1061 IGI Global. ISBN13: 9781615209675, ISBN10: 1615209670, EISBN13: 9781615209682 [View Article]


 8. Terpsiadou, M. H. & Economides, A. A. (2009). The use of information systems in the Greek public financial services: the case of TAXIS. Government Information Quarterly, Elsevier, ISSN: 0740-624X. [Impact factor= 0.448 (2006); SJR= 0.044 (2007); H-index= 13]. In press [View Article]


 9. Kavaliotis, T. I. & Economides, A. A. (2009). Evaluating e-communities of wireless networks worldwide. International Journal of Mobile Computing and Multimedia Communications (IJMCMC), Vol. 1, No. 1, pp. 92-109. IGI Global. ISSN: 1937-9412, E-ISSN: 1937-9404 [View Article]


 10. Ataloglou, M. P. & Economides, A. A. (2009). Evaluating European Ministries' Websites. International Journal of Public Information Systems. ISSN 1653-4360. Accepted [View Article]


 11. Zarifopoulos, M. & Economides, A. A. (2009). Evaluating mobile banking portals. International Journal of Mobile Communications. Vol. 7, No. 1, pp. 66-90. Inderscience. ISSN (Online): 1741-5217, ISSN (Print): 1470-949X. [H-Index (based on Harzing's Publish or Perish software) = 22 (2003-2007); cites per paper = 7.02 (2003-07); SJR= 0.081 (2007); H-Index (based on Scopous) = 12 (2007); acceptance rate = 20%; 'C' journal in Australian Ranking of Journals (2009)] [View Article]


 12. Chatzopoulos, K. C. & Economides, A. A. (2009). A holistic evaluation of Greek municipalities' websites. Electronic Government, an International Journal (EG), Vol. 6, No. 2, pp. 193-212. Inderscience. ISSN (Online): 1740-7508, ISSN (Print): 1740-7494. [Acceptance rate = 19%; SJR= 0.045 (2007); H-Index = 5 (2007)] [View Article]


 13. Economides, A. A. & Apostolou, G. (2009) User-centred evaluation of airlines' websites International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism, Vol. 1, No. 1, pp. 280-301 Inderscience. ISSN (Online): 1753-5220, ISSN (Print): 1753-5212 [View Article]


 14. Tsarouchas, V. & Economides, A. A. (2008). The use of chat by Greek students. International Journal of Advanced Media and Communication, Vol. 2, No. 2, pp. 209-220, Inderscience. ISSN (Online): 1741-8003, ISSN (Print): 1462-4613. 9SJR= 0.038 (2007); H-index= 1] [View Article]


 15. Pallas, J. & Economides, A. A. (2008). Evaluation of art museums' web sites worldwide. Information Services & Use. Vol. 28, No. 1, pp. 45-57, IOS Press. ISSN: 0167-5265, E-ISSN: 1875-8789. ['C' journal in Australian Ranking of Journals (2009); SJR= 0.037 (2007); H-index= 5] [View Article]


 16. Economides, A. A. & Terzis, V. (2008). Evaluating tax sites: An evaluation framework and its application. Electronic Government, an International Journal (EG), Vol. 5, No. 3, pp. 321-344, Inderscience. ISSN (Online): 1740-7508, ISSN (Print): 1740-7494. [Acceptance rate = 19%; SJR= 0.045 (2007); H-Index = 5 (2007)] [View Article]


 17. Fotakis, Th. & Economides, A. A. (2008). Art, science/ technology and history museums on the web. International Journal on Digital Culture and Electronic Tourism. Vol. 1, No. 1, pp. 37-63, Inderscience. ISSN (Online): 1753-5220, ISSN (Print): 1753-5212 [View Article]


 18. Apostolou, G. & Economides, A. A. (2008). Airlines websites evaluation around the world. The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto, First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 611-617. ISBN: 978-3-540-97782-0 [View Article]


 19. Apostolou, G. & Economides, A. A. (2008) Airlines websites evaluation around the world. The Open Knowledge Society, A Computer Science and Information Systems Manifesto Proceedings. SPRINGER Communications in Computer and Information Science (CCIS) 19, pp. 611-617. ISBN: 978-3-540-97782-0 First World Summit, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. [View Article]


 20. Georgakarakou, C. E. & Economides, A.A. (2007) Software Agent Technology: An Overview, In: Software Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, P. F. Tiako (ed.), IGI-Global ISBN: 978-1-60566-060-8 [View Article]


 21. Terzis, V. & Economides, A.A. (2007) Critical Success Factors for Tax Web sites, In: E-Taxation: State & Perspectives: E-Government in the field of Taxation, J. Makolm & G. Orthofer (eds.), pp. 56-67, Trauner Verlag in its Informatics Series. ISBN: 978-3-85499-191-5 [View Article]


 22. Georgakarakou, C. E. & Economides, A. A. (2006). Intelligent buildings from agents point of view. WSEAS Transactions on Computers, Issue 10, Vol. 5, pp. 2276-2284, October, WSEAS. [Acceptance Rate= 5.76%, SCImago: 0.038; 'C' journal in Australian Ranking of Journals (2009); SJR= 0.033 (2007); H-index= 3]. ISSN 1109-2750 [View Article]


 23. Terzis, V. & Economides, A.A. (2006) Intenet-based tax filling, Proceedings of the First International Conference in Accounting and Finance, ICAF, Thessaloniki, Greece [View Article]


 24. Georgakarakou, C. & Economides, A.A. (2006) Agent technology applied to Intelligent Buildings, In N. Bardis et al. (eds.) Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Computers, pp. 770-774. Vouliagmeni, Athens, Greece, 13-15 July. WSEAS. ISBN: 960-8457-47-5 [View Article]


 25. Terzis, V. & Economides, A. A. (2005). Job site evaluation framework (JSEF) and comparison among Greek and foreign job sites. Human Systems Management, Vol. 24, No 3, pp. 223-237, IOS Press. ISSN: 0167-2533, E-ISSN: 1875-8703. ['C' journal in Australian Ranking of Journals (2009); SJR= 0.036 (2007); H-index= 10] [View Article]